ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပညာရႀင္ဘၾဲႚခဵီးဴမၟင့္

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASSK_photo_200.jpg
ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ (Photo: AFP)

ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံ Cape Town တကၠသုိလ္ကေန ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပညာရႀင္ဘဲၾႚကုိ အပ္ႎႀင္းလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အပ္ႎႀင္းတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပညာရႀင္ဘဲၾႚကုိ ေတာင္အာဖရိက လၾတ္ေဴမာက္ ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ေခၝင္းေဆာင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိယ္စား ဒီဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲၾႚကုိ လက္ခံယူခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ ဂုဏ္ဴပႂဘဲၾႚႎႀင္းသဘင္အခမ္းအနားကုိတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၞခင္ဴမင့္ဴမင့္ကေတာ့ RFAကို အခုလုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။ ဘၾဲႚခဵီးဴမင့္တဲ့ University of Cape Town ဟာ ႎိုင္ငံတကာကသိတဲ့ တကၠသိုလ္႒ကီးတခုဴဖစ္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဒီလို တကၠသိုလ္႒ကီးက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမၟင့္တာဟာ ဝမ္းသာစရာဴဖစ္ေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ စၾန္ႛလၿတ္အနစ္္နာခံ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ မေနမနား ႒ကိႂးစားအားထုတ္ေနမႁဟာ၊ ကမႝာသူကမႝာသားေတၾအတၾက္လည္း စၾမ္းအား ေတၾဴဖစ္ေစပၝတယ္လုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကုိယ္စား ဘဲၾႚလက္ခံယူခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးက ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္အာဖရိက အသားအေရာင္ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္တဲ့ အစုိးရကုုိတၾန္းလႀန္စဥ္က ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကေန ဝုိင္းဝန္းပိတ္ဆုိႛအေရးယူသလုိပဲ၊ ဖိႎႀိမ္တဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိလည္း ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကေန ပိတ္ဆုိအေရးယူတာေတၾလုပ္ဳကဖုိႛကုိလည္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးက ဒီ အခမ္းအနားမႀာ တုိက္တၾန္းေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္ေတၾကဵတဲ့ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးဴဖစ္ေပၞလာေစရန္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးေရးကုိလည္း ႎုိိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ ညီညီညၾတ္ညၾတ္ စုစုစည္းစည္း နဲႛ ဝုိင္းဝန္းေတာင္းဆုိဳကဖုိႛလုိတယ္လုိႛလဲ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔