ဴမန္မာသံဃာမဵား၏ စိတ္ဓာတ္သတၨိကို အေမရိကန္တကၠသိုလ္ဂုဏ္ဴပႂ

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_vs_forces_200px.jpg
ရန္ကုန္ႎႀင့္ မႎၩေလး႓မိႂႚမဵားတၾင္ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛ ထုတ္ဴပန္႓ပီးေနာက္တေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္တၾင္ ဒိုင္းႎႀင့္ တုတ္မဵား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက သံဃာမဵားအား တားဆီးထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား၏ စိတ္ဓာတ္သတၨိအတၾက္ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမၟင့္လိုက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလက ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးလိုႛ ကမႝာကသိတဲ့ လူထုဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ပၾဲေတၾကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဴမန္မာ ဗုဒၭဘာသာရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စၤကို တကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူဘၾဲႚ ပူေဇာ္အပ္ႎႀင္းပၾဲ ကဵင္းပမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာ ဗုဒၭဘာသာရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပၝရဂူဘၾဲႚ ပူေဇာ္အပ္ႎႀင္းပၾဲကို လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေသာဳကာေနႛညေနမႀာ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္႓ပီး မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးေကာဝိဒက ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ေတၾ ကိုယ္စား ဒီဘၾဲႚကို ႔ကေရာက္လက္ခံေတာ္မူမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလို ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပၝရဂူဘၾဲႚ ပူေဇာ္အပ္ႎႀင္းရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆန္ဖရန္စၤကို တကၠသိုလ္ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ မီးစၤ မရီးဒီဗိုင္းက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္ ဥကၠႉ ဖာသာ စတီဖင္ ပရစ္ဗက္အေနနဲႛ စက္တင္ဘာလက ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ပၾဲေတၾအတၾင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳကတဲ့ ဗုဒၭဘာသာရဟန္းေတာ္ေတၾရဲ့ စိတ္ဓာတ္သတၨိကို ေလးစားတဲ့အတၾက္ အခုလို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပၝရဂူဘၾဲႚ ေပးအပ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ မီးစၤ မရီးဒီဗိုင္းက ေဴပာသၾားတာပၝ။ အခုလို ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ႎႀင္းအပ္တာဟာ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္ အေနနဲႛ ဒီတ႒ကိမ္ဟာ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း မစၤ မာရီးဒီဗိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

အခမ္းအနားကို ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္ ပရဝုဏ္ထဲက စိန္ႛအဂၢနားတီးယပ္စ္ ဘုရားေကဵာင္းမႀာ လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ ေသာဳကာေနႛညေန သံုးနာရီခၾဲမႀာ ကဵင္းပမႀာပၝ။ အဲဒီဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္မႀာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးက သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ကိုယ္စား အမႀာစကား မိန္ႛဳကားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးဟာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပသံဃာေတာ္ေတၾကိုကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ သာသနာဴပန္လည္ထၾန္းကားေရးအတၾက္ သာသနာ့ေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီးကို ဦးေဆာင္ ဦး႟ၾက္ဴပႂေနတာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခု အေမရိကန္အေနာက္ဴခမ္းမႀာ ေရာက္ေနစဥ္အတၾင္း အမဵိႂးဘာသာ သာသနာအေရး ေဆာင္႟ၾက္သူေတၾေတၾ၊ လူမဵိႂးဘာသာေပၝင္းစံုက ပုဂၢိႂလ္ေတၾနဲႛေတၾႚဆံု႓ပီး ဳသဝၝဒေပးပၾဲေတၾ၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္မယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔