သာသနာဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚ ဆရာေတာ္မဵား ကမၲာလႀည့္႓ပီး ဴမန္မာ့ အေရးေဆာင္ရၾက္

2007-12-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_PyinNya_150px.jpg
သာသနာဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚ၊ ဥကၠဌ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးပညာဝံသ။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးအတၾက္ သာသနာဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚက ဆရာေတာ္ေတၾ အဖၾဲႚခၾဲ႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာကို ခရီးလႀည့္လည္ ေဆာင္ရၾက္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖၾဲႚရဲႚဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ ဦးစီးတဲ့အဖၾဲႚဟာ ဒီကေနႚ ဂဵပန္ႎိုင္ငံနာဂိုယာ႓မိႂႚကို ေရာက္ရႀိေန႓ပီး အတၾင္းေရးမႀႃး ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရဟာလည္း အီတလီႎိုင္ငံက ကိုလိုနီယိုမၾန္ေဆးေဆး ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ရဲႚ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ အဲဒီမႀာ ေရာက္ရႀိေနပၝတယ္။ အဲဒီ႓မိႂႚက တိဘက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္းလားမားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚတံဆိပ္ ခဵီးဴမႀင့္တဲ့အခမ္းအနားမႀာ တိဘက္နဲႚဴမန္မာႎိုင္ငံက ဘာသာေရး ႎႀိပ္ကၾပ္ခံရမူေတၾကို အီတလီ ဴပည္သူေတၾကို တင္ဴပဳကမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ နာဂိုယာ႓မိႂႚကိုေရာက္ေနတဲ့ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသနဲႚ အဖၾဲႚဟာ နာဂိုယာရႀိ ဂဵပန္ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမဵားကို လႀည့္လည္သၾားေရာက္ခဲ့သလို ဂဵပန္ႎိုင္ငံ ဗုဒၭဘာသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲႚ ဒုတိယနာယက ဆရာေတာ္နဲႚလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီကေနႚမၾန္းလၾဲပိုင္းက အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚ AIက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲကိုလည္း ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾ တက္ေရာက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္း ေဟာေဴပာတာေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႚသိရပၝတယ္။

နာဂိုယာ႓မိႂႚကို ေရာက္ေနတဲ့ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသကို ခရီးစဥ္ရဲႚ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေလဵာက္ထား ေမးဴမန္းတာကုိလည္း နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔