ေကဵာင္းအလႀႃခံေငၾမဵားကို မိဘမဵားအား ဴပန္လည္ေပးအပ္

2007-07-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

school_girls_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းတခုမႀ ေကဵာင္းဆင္းလာေသာ ေကဵာင္းသူေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္တိုင္းမႀာရႀိတဲ့ ေကဵာင္းေတၾမႀာ ေကဵာင္းဖၾင့္စက အလႀႃခံထားတဲ့ေငၾေတၾကို ေကဵာင္းသား မိဘေတၾဆီ ဴပန္လည္ေပးအပ္ေနတယ္လိုႛ RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ေကဵာင္းေတၾက လက္ခံရရႀိထားတဲ့ အလႀႃေငၾေတၾကို လံုးဝ သံုးစၾဲခၾင့္မေပးပဲ ဘဏ္ေတၾမႀာ အပ္ႎႀံထားဖိုႛ ႌၿန္ဳကားခဲ့ဴပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ ခုလို အလႀႃေငၾေတၾ ဴပန္ေပးေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္ခဵိန္မႀာ ထံုးစံအတိုင္း ေကဵာင္းေတၾက အလႀႃေငၾေကာက္ခံခဲ့ဴပီး ေကဵာင္းအုပ္တခဵိႂႚက မမႀန္မကန္လုပ္တာေတၾရႀိလိုႛ တိုင္တန္းတာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒိအတၾက္ သက္ဆိုင္ရာက ေကဵာင္းေတၾမႀာ အလႀႃေငၾ ေကာက္ခံတာကို တားဴမစ္လိုက္ဴပီး လက္ခံရရႀိထားတဲ့ေငၾေတၾကို ေနာက္ထပ္ ႌၿန္ဳကားခဵက္ မရမခဵင္း ဘဏ္ေတၾမႀာ အပ္ႎႀံဖိုႛ ႌၿန္ဳကားတဲ့အေဳကာင္း RFAက ထုတ္လၿင့္ခဲ့ပၝတယ္။

ခုေတာ့ အလႀႃေငၾေတၾကို သတ္မႀတ္ခဵက္ထားဴပီး မိဘေတၾကို ဴပန္ေပးေနတယ္လိုႛ ပညာေရးဌာနနဲႛ နီးစပ္သူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

မိဘေတၾက ဴပန္လာေတာင္းရင္ ထုတ္ေပးရမႀာဴဖစ္႓ပီး ေကဵာင္းဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအတၾက္ သံုးပၝလိုႛ မိဘေတၾက သေဘာထားေပးရင္ သံုးခၾင့္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ မိဘ အားလံုးမဟုတ္ပဲ တေယာက္ေလာက္က အဲဒီလို သံုးစၾဲတာကို မ႒ကိႂက္ပၝဘူးလိုႛ တိုင္ရင္ အေရးယူခံရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ပညာေရးဌာနနဲႛ နီးစပ္သူက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

မိဘေတၾကို အုပ္စုလိုက္ အလႀႃေငၾေတၾ ဴပန္ေပးေနတယ္လိုႛ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းရႀိ ေကဵာင္းတေကဵာင္းက ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးကလည္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားပၝတယ္။ တခဵိႂႚေကဵာင္းေတၾမႀာ အလႀႃေငၾေကာက္ခံတဲ့ ေကာ္မတီအဖၾဲႚဝင္ေတၾ အဴဖစ္ ဆရာဆရာမေတၾ ပၝရႀိဴပီး ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက နာယကအေနနဲႛသာ ပၝဝင္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားမိဘေတၾနဲႛ ေစတနာရႀင္ေတၾနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ ေကဵာင္းအကဵိႂးေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

သားသမီးေတၾ ေကဵာင္းဝင္ခၾင့္ရဖိုႛ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးကို မိဘေတၾက သီးဴခားကန္ေတာ့တာမဵိႂးလည္း ရႀိဴပီး ခုလို အလႀႃေငၾေတၾ ဴပန္အမ္းတဲ့အခၝ တခဵိႂႚမိဘေတၾက ေကဵာင္းအလႀႃေငၾနဲႛ မဆိုင္တဲ့ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးကို ကန္ေတာ့ထားတာကိုပၝ ဴပန္ေတာင္းတာမဵိႂးလည္း ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တခဵိႂႚမိဘေတၾက လႀႃခဲ့တဲ့ေငၾထက္ ပိုဴပီး ဴပန္ေတာင္းတာမဵိႂးလည္း ရႀိတဲ့အတၾက္ အလႀႃခံရရႀိေငၾ ဴဖတ္ပိုင္းမႀာ ပၝတဲ့ေငၾပမာဏသာ တရားဝင္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔