အေမရိကန္သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဴဖစ္ပၾား

2007-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poor_vendor_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေစဵးတခုတၾင္ စၾပ္ဳကယ္ဴပဲဴဖင့္ ေခၝင္းကုပ္ေနေသာ ေစဵးသည္တဦး။ အေမရိကန္ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဆႎၬဴပသကဲ့သိုႛ ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထု တကယ္ခံစားေနရေသာ လူမႁဒုကၡေတၾကိုေရာ ဆႎၬဴပခၾင့္ရႀိမလားဟု ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္က ေမးခၾန္းထုတ္လိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇန္နဝၝရီ ၃၁ ရက္ေနႛ ဗုဒၭဟူးေနႛ ညေနပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေမရိကန္သံ႟ုံးေရႀႚမႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဆယ္မိနစ္ေကဵာ္ ဆႎၬဴပမႁဴဖစ္ပၾားခဲ့ေပမဲ့ အဖမ္းအဆီးမရႀိပဲ ႓ပီးဆုံးသၾားတယ္လုိႛ သံ႟ုံးနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

အရင္တေနႛက ပထမအ႒ကိမ္ ဆႎၬဴပပၾဲဴဖစ္ပၾားအ႓ပီး ဒီကေနႛ ညေနပုိင္း သုံးနာရီဝန္းကဵင္မႀာ ခုလို ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေမရိကန္သံ႟ုံးေရႀႚမႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ထပ္မံဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းကမႀန္း မသိရတဲ့ လူ ၄၀ေကဵာ္ ပၝဝင္လာတဲ့အတၾက္ အရင္ေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲထက္ လူပုိမဵားလာသလုိ Evil, Go Away! စတဲ့ စာသားပၝ လက္ကုိင္ပုိစတာေတၾ ကုိင္ေဆာင္႓ပီး အေမရိကန္သံ႟ုံးဘက္ မဵက္ႎႀာမူ ဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။၊ ဆႎၬဴပ႓ပီးတဲ့အခဵိန္ထိ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ေႎႀာင့္ယႀက္ဟန္ႛတားတာမရႀိပဲ ႓ပီးဆုံးသၾားတယ္လုိႛပၝ ေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬဴပတဲ့အခဵိန္ ဆယ္မိနစ္ဝန္းကဵင္သာ ဳကာေပမဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲမတုိင္ခင္ကတည္းက အေမရိ္ကန္သံ႟ုံးေရႀႚ တဘက္ လူသၾားစဳကႆန္မႀာ ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းကမႀန္း မသိရတဲ့ ဗီဒီယုိသမားေတၾ ဓာတ္ပုံဆရာေတၾ ႒ကိႂတင္ေရာက္ေနတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသတင္းဌာနေတၾကုိ ဒီဆႎၬဴပပၾဲသတင္း ႒ကိႂသိပၝသလားလိုႛ RFAက ေမးဴမန္းရာမႀာ သူတိုႛ႒ကိႂတင္မသိတဲ့အတၾက္ ဒီကေနႛ ဆႎၬဴပပၾဲကုိေတာင္ မမႀီလုိက္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။၊

ဆႎၬဴပပၾဲအ႓ပီးမႀာ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ လက္ကုိင္ပုိစတာေတၾ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾကုိ အေမရိကန္သံ႟ုံးေရႀႚမႀာ ထားခဲ့တယ္လုိႛ ေနာက္ထပ္ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။၊ အရင္ေနႛက အေမရိကန္သံ႟ုံးေရႀႚ ဆႎၬဴပေနတဲ့အခဵိန္မႀာပဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚ တ႟ုတ္သံ႟ုံးေရႀႚနဲႛ ေနာက္ေဖးလမ္းဳကားေတၾမႀာေတာ့ လုံဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾ ထူထူထပ္ထပ္ခဵထားတာ ေတၾႚရတယ္လုိႛ ကားနဲႛပတ္႓ပီး အေဴခအေနဳကည့္႟ႁခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံ႟ုံးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပမႁေတၾ ဆက္တုိက္ဴဖစ္ေပၞေနတာကုိ စစ္အစိုးရ မသိကဵိႂးက႗ံဴပႂေနေပမဲ့ ဴပည္သူေတၾ ခံစားေနရတဲ့ လူမႁဒုကၡေတၾကုိေရာ တကယ္တမ္း ဆႎၬဴပခၾင့္ရႀိရဲ့လားလုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိမင္းကုိႎုိင္က ေမးခၾန္းထုတ္လုိက္ပၝတယ္။ ခုလို ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္လာတာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆႎၬဴပခၾင့္ရႀိတဲ့ သီးဴခားလူတန္းစားတရပ္ ေပၞထၾန္းလာတဲ့ သေဘာလား၊ လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခၾင့့္ စစ္အစိုးရက ေပးတဲ့သေဘာလားလုိႛ ကုိမင္းကုိႎုိင္ကုိ ဗန္ေကာက္ RFA႟ုံးခၾဲကေန ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔