ဴမန္မာေငၾကို ဴမန္မာေငၾဴဖင့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနဴခင္း

2006-12-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
kyat_bundle01_200px.jpg
ေဟာင္းႎၾမ္းေနေသာ သံုးလက္စ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾအထုပ္။ ေထာင္မလဲ သဲေကာ္ ေငၾစကၠႃ အသစ္ကဵပ္ခ႗တ္မဵားကို လိုခဵင္လ႖င္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဗဟိုဘဏ္ ေငၾစကၠႃေဟာင္း လဲလႀယ္ေရးဌာန ေရႀႚမႀာပင္ ေပၞေပၞတင္တင္ ေရာင္းခဵေနသည္ဟု သိရပၝသည္။ (image: RFA)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရထုတ္ေဝတဲ့ တရားဝင္ ေငၾစကၠႃသစ္ေတၾကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဗဟိုဘဏ္ ေငၾစကၠႃေဟာင္း လဲလႀယ္ေရးဌာနေရႀႚမႀာ ေမႀာင္ခုိေရာင္းဝယ္ေနေပမဲ့ အေရးယူတာမရႀိဘူးလိုႛ RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ေငၾစကၠႃသစ္ေတၾကုိ ေမႀာင္ခုိေရာင္းတဲ့ေနရာမႀာ တသိန္းတန္ဖိုးရႀိတဲ့ တေထာင္တန္အသစ္ တအုပ္ကုိ ႎႀစ္ေထာင္အပုိေပး႓ပီး ဝယ္ေနရသလုိ ၅ေသာင္းဖိုးရႀိတဲ့ ၅ရာတန္အသစ္တအုပ္ကုိ အပုိေဳကး တေထာင္ေကဵာ္၊ ႎႀစ္ေသာင္းဖိုးရႀိတဲ့ ႎႀစ္ရာတန္အသစ္တအုပ္ကုိ ႎႀစ္ေသာင္း သုံးေထာင္ စသဴဖင့္ အပုိေပး႓ပီး ေဴဗာင္ကဵကဵ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတယ္လုိႛ ဝယ္ေနရတဲ့ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အမႀန္တကယ္ဝယ္ခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အစိုးရ ေငၾစကၠႃေဟာင္း လဲလႀယ္ေရးဌာနထဲမႀာ 'အေ႔ကမလဲပၝ' ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီး ခဵိတ္ထားေပမဲ့ အဴပင္မႀာေတာ့ ေငၾစကၠႃ အေဟာင္းနဲႛ အသစ္ လဲေပးေနတဲ့ဆိုင္ ၁၀ဆိုင္ ၁၅ဆိုင္ေလာက္ တန္းစီ႓ပီး ရႀိေနတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ကထိန္ရာသီမႀာဆိုရင္ ပို႓ပီး ေစဵး႒ကီးတဲ့အေဳကာင္းနဲႚ ၂၀၀တန္ ေငၾစကၠႃမဵားဟာ ရႀားလည္းရႀား ေစဵးအ႒ကီးဆံုးလည္း ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္းကို အဲဒီ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဗဟိုဘဏ္ ေငၾစကၠႃေဟာင္း လဲလႀယ္ေရးဌာနကုိ သၾားေမးရင္ လဲလိုႛမရေပမဲ့ အဴပင္ဘက္မႀာေတာ့ ၁၀သိန္းဖိုးကေန သိန္းတရာဖိုးအထိ ေငၾစကၠႃသစ္ေတၾ ဝယ္ခဵင္သေလာက္ ဝယ္ႎုိင္တယ္လိုႛပၝ ဝယ္ခဲ့ရသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ ဗဟုိဘဏ္ကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့ တာဝန္ရႀိအရာရႀိက မေဴဖဳကားခဲ့ပၝဘူး၊ အမဵားအားဴဖင့္ ဘာသာေရး ပၾဲလမ္းသဘင္ေတၾမႀာ ေငၾပေဒသာပင္ သီးခဵင္သူေတၾ၊ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾက ေငၾစကၠႃသစ္ေတၾ ဝယ္ဳကတာ မဵားတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာလဲ ေနႛစဥ္သုံး ေငၾစကၠႃေတၾအနက္ ၅၀၀ တန္နဲႛ တေထာင္တန္ကိုသာ အမဵားဆုံး သုံးစၾဲေနဳက႓ပီး တရာတန္နဲႛ ငၝးဆယ္တန္ကုိေတာ့ အေ႔ကလိုႛ သုံးစၾဲေနဳကပၝတယ္။ ၁၀တန္ ၂၀တန္အပၝအဝင္ ေငၾအေ႔ကကုိ မသုံးဳကေတာ့တာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာဳကာ႓ပီလုိႛပၝ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ရန္ကုန္လူထုက အေ႔ကရႀားတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိတာဟာ တရာတန္နဲႛ ငၝးဆယ္တန္ရႀားတယ္လိုႛ ေဴပာဆုိတာဴဖစ္တယ္လုိႛပၝ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔