ႎုိင္ငံေကဵာ္ ဓမၳကထိက ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾ တရားေဟာခၾင့္ လုိက္လံ ပိတ္ပင္ခံရ

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept_24_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး၏ အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚက သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္းရႀင္လူမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ခဵီတက္ဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္ေလာက္ကစ႓ပီး နံမယ္ေကဵာ္ ဓမၳကထိက ဆရာေတာ္မဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဴဖႃးဆရာေတာ္၊ ဓမၳေစတီ ဆရာေတာ္၊ ဆယ္မုိင္ကုန္း ဆရာေတာ္နဲႚ မဇ႙ိမ ဂုဏ္ရည္တုိႛဟာ တရားပၾဲ ဴပႂလုပ္ဖုိႚ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မရဳကတာ ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႚပတ္သက္႓ပီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းအတၾင္းရႀိ ေကဵာင္းတုိက္ တတုိက္မႀ ဆရာေတာ္တပၝးက မိန္ႚဳကားပၝတယ္။

အဲဒီ ဆရာေတာ္ေတၾအတၾက္ တရားပၾဲပၝမစ္ ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ ေဴပာင္ကဵကဵ ဴငင္းပယ္မႁရႀိသလုိ တခဵိႂႚ႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာေတာ့ တဖက္လႀည့္နဲႛ ရက္ေရၿႚခုိင္း႓ပီး တရားပၾဲကုိ ပဵက္ေအာင္ လုပ္ေလ့ရႀိတယ္လိုႚ အဲဒီဆရာေတာ္က မိန္ႚပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနီးငယ္က ဓမၳကထိက အရႀင္ ဆႎၬာဓိကရဲႚ တရားပၾဲကုိလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ၂၄ လမ္းမႀာ ကဵင္းပစဥ္၊ ဆရာေတာ္ရဲႚ ေဟာေဴပာခဵက္မဵားနဲႚ့ ပတ္သက္႓ပီး မေကဵနပ္လုိႚ တတိယေနႚမႀာ တရားပၾဲကုိပိတ္ပစ္တဲ့ အဴပင္ တရားေဟာပလင္ကုိပၝ ဖဵက္သိမ္းခဲ့တယ္လုိႚ သိရပၝတယ္၊၊

စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္၊ ဂၾေစဵးမႀာလည္း အဲဒီဆရာေတာ္ေလးပၝးရဲႚ တရားပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဖုိႚစီစဥ္ခဲ့႓ပီးမႀ ပၝမစ္မရလုိႚ မကဵင္းပႎုိင္ခဲ့ဘူးလုိႚ သိရပၝတယ္။ လတ္တေလာအားဴဖင့္ေတာ့ ဴဖႃးဆရာေတာ္ရဲႚ တရားပၾဲကုိ ဒီဇင္ဘာ၂၈ ရက္ေနႚမႀာ ကဵင္းပဖုိႚ့စီစဥ္ထား႓ပီးကာမႀ အာဏာပုိင္ေတၾက ခၾင့္မဴပႂလုိႚ ဖဵက္သိမ္းခဲ့ရပၝတယ္။

အခုလုိ ပိတ္ပင္တာေတၾဟာ ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္တုိင္း အတၾင္းမႀာဴဖစ္ေပမဲ့ သတင္းဴပန္ႚသၾားတာေဳကာင့္ နယ္ကတရားပၾဲ စီစဥ္သူေတၾအေနနဲႚ ဆရာေတာ္ေတၾကုိ တရားပၾဲအတၾက္ မပင့္ဖိတ္ရဲေတာ့ေဳကာင္း ေစာေစာက ဆရာေတာ္က မိန္ႚ့ဳကားသၾားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔