ေတာင္ဒဂံုရႀိ ဆိုင္ခန္း ေလးဆယ္နီးပၝးကို အဓမၳဖဵက္ခိုင္း

2006-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေတာင္ဒဂုံ႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ ၇၀ ရပ္ကၾက္မႀာရႀိတဲ့ ဆုိင္ခန္းေလးဆယ္နီးပၝးကုိ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းေတၾက ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား အဓမၳ ဖဵက္ခုိင္းေနလိုႛ အခက္ေတၾႚေနရတဲ့အေဳကာင္း ဆုိင္ခန္းအဖဵက္ခံရသူတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္ဒဂုံ႓မိႂႚနယ္ထဲက အမႀတ္ ၁၄ မူလတန္းေကဵာင္းကုိ ပညာေရးဝန္႒ကီးလာစစ္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အမႀတ္ ၇၀ ရပ္ကၾက္ မဟာဗႎၭႂလလမ္းေပၞရႀိ ဆုိင္ခန္း ၄၀ နီးပၝးကုိ စည္ပင္သာယာက အဖဵက္ခုိင္းတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိင္ခန္းပုိင္ရႀင္ ကုိသိန္းစိုးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံစုိးငယ္ေခၞ ကုိသိန္းစိုးဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ဴပည္တၾင္း ခရီးစဥ္အားလုံးမႀာ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းတင္႟ုိက္ဖိုႛအတၾက္ ဗဟုိသတင္းမႀတ္တမ္း အဖၾဲႚဝင္တဦးဴဖစ္သလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လုံဴခံႂေရးအဖၾဲႚဝင္တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိသိန္းစိုးပုိင္တဲ့ ဖိနပ္ဆုိင္ကုိ စည္ပင္သာယာ အာဏာပုိင္ေတၾက အဖဵက္ခုိင္းေပမဲ့ ဖဵက္မေပးႎုိင္တဲ့အေဳကာင္း ကုိသိန္းစိုးက ေဴပာပၝတယ္။

လၾတ္လပ္ေရးေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ရဲ့ သားသမီးက ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ သမာအာဇီဝ ေစဵးေရာင္းစားလိုႛမရတဲ့အဴဖစ္ကို ကိုသိန္းစိုးက ေဴပာဴပခဲ့႓ပီး၊ ေတာင္ဒဂံု ရဲစခန္း အဴပင္ ေပအစိတ္ေလာက္ေကဵာ္႓ပီး ရဲအရာရႀိတခဵိႂႚက အရက္ဆိုင္႒ကီးေတၾ ဖၾင့္ထားတာကိုလည္း သူက ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ဒိကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့ ဴပန္မေဴဖခဲ့ပၝဘူး၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ ဒီကေနႛဆိုရင္ ေတာင္ဒဂုံ႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ ၇၀ ရပ္ကၾက္က တခဵိႂႚဆုိင္ခန္းေတၾ စတင္ ဖဵက္ေနေပမဲ့ ကုိသိန္းစုိးကေတာ့ သူႛဆုိင္ခန္းကုိ အဳကမ္းဖက္ဖဵက္ရင္ အဖဵက္ခံမႀာမဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

သူႛရဲ့ ဆိုင္ေလးကို အာဏာပိုင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္႓ပီး ဖဵက္မယ္ဆိုရင္ သူတိုႛရဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁကို ဓာတ္ပံု႟ိုက္ယူ မႀတ္တမ္းတင္ထားမယ္လိုႛ ကိုသိန္းစိုးက ေဴပာပၝတယ္။ အဳကမ္းဖက္သူေတၾကို ဴပန္႓ပီး အဳကမ္းဖက္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္သူလူထုက အာဏာရႀင္ေတၾကို အဳကမ္းဖက္ဖိုႛ ဘယ္တုန္းကမႀ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မရႀိခဲ့ေဳကာင္းလည္း သူက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကုိသိန္းစိုးဟာ လၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့တဲ့ သခင္ေငၾစိုးရဲ့သားလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။၊ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းတုံးက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ခရီးစဥ္မႀာ ကုိသိန္းစိုး ပၝခဲ့ပၝတယ္။၊ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းဴဖစ္အ႓ပီး အဖမ္းခံရမႀာစိုးရိမ္တဲ့အတၾက္ ၂ႎႀစ္ေကဵာ္ တိမ္းေရႀာင္ေနခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ညၾန္ႛဴပႂတ္႓ပီး ႎႀစ္လေကဵာ္ေလာက္မႀ ရန္ကုန္ဴပန္လာသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။၊ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတၾက္ ဖၾင့္ထားတဲ့ ဖိနပ္ဆုိင္သာ အဖဵက္ခံရရင္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး အေတာ္ ကသီလင္တ ႎုိင္မႀာဴဖစ္တယ္လုႛိပၝ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔