ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ တေနႛတည္းလက္မႀတ္ ၅၀၀၀ ေရးထိုး

2007-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laborers_road_200px.jpg
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုကဲ့သိုႛ လုပ္ငန္းမဵိႂးမဵားတၾင္ ေကဵး႟ၾာမႀ လူမဵားကို အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အိုင္အယ္လ္အို အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ဦးခင္လႀႎႀင့္ ဦးမင္းေအာင္တိုႛက တိုင္ဳကားခဲ့ဳကသည္ဟု သိရသည္။ (Photo: AFP)

ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္က NLD အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚဝင္ ဦးခင္လႀနဲႛ ဦးမင္းေအာင္တိုႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္သူႛဆႎၬေဖာ္ထုတ္႓ပီး လက္မႀတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုတဲ့စာကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ ေပးပိုႛမဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္က စတင္ခဲ့ရာ အခုခဵိန္ထိ လက္မႀတ္ ေလး-ငၝးေထာင္ေလာက္ စုေဆာင္းရရႀိေန႓ပီလိုႛ ေဒသခံ တဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္မႀာ ဦးခင္လႀနဲႛ ဦးမင္းေအာင္တိုႛ ႎႀစ္ဦးစလံုး သံတၾဲအကဵဥ္းေထာင္မႀာ ရႀိေန႓ပီး ဦးခင္လႀက ေထာင္ဒဏ္ေလးႎႀစ္နဲႛ ဦးမင္းေအာင္က ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ ကဵခံေနရပၝတယ္။

ဦးခင္လႀကို မိသားစုခဵင္း အခဵင္းမဵားတဲ့အမႁနဲႛ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့တာပၝ။ တရက္တည္း အမႁကို အ႓ပီးစစ္ေဆး႓ပီး ညတၾင္းခဵင္း သံတၾဲေထာင္ကို ပိုႛခဲ့ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ သံဃာ့သပိတ္အေတာအတၾင္း ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ရႀိမေနပဲ ေအာက္တိုဘာလကဵမႀ ႓မိႂႚကိုဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ဦးမင္းေအာင္ကိုေတာ့ ဴပန္ေရာက္႓ပီး ေနာက္တေနႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္မႀာ ဖမ္းဆီးခဲ့တာပၝ။

ဦးခင္လႀနဲႛ ဦးမင္းေအာင္တိုႛဟာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကဵး႟ၾာလူထုကိုယ္စား အိုင္အယ္အို အလုပ္သမား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို တိုင္ဳကားခဲ့သူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ္ကဵိႂးမဖက္ပဲ ေကဵး႟ၾာလူထုအကဵိႂး သယ္ပိုးသူေတၾဴဖစ္လိုႛ သူတိုႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ လက္မႀတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုရာမႀာ ေကဵး႟ၾာလူထုက ခုလို အားတက္သေရာ ပၝဝင္လက္မႀတ္ေရးထိုးတာလိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ လက္မႀတ္ေတၾကို ဒီ သီတင္းတပတ္ႎႀစ္ပတ္အတၾင္း စုေဆာင္း႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ ေပးပိုႛမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔