ကိုယ့္ဴပႍနာကိုယ္ဖန္တီးေသာ စစ္အစိုးရဟု စင္ကာပူ ေဴပာဳကား

2007-06-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

asean_meeting_200px.jpg
ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၁၅ရက္ေနႛက ေနာက္ဆံုး ကဵင္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတၾင္ စင္ကာပူ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ လီရႀန္လၾန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း (ယာ)တိုႛကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံစစ္အစုိးရနဲႛ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမၾန္တဲ့ စင္ကာပူႎုိင္ငံရဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾအတၾက္ ဴပႍနာတရပ္ပဲလုိႛ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကုိယ့္ဴပႍနာကုိ ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾဟာလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞမႀာ ဳသဇာလၿမ္းမုိးႎုိင္မႁ မရႀိသေလာက္ပၝပဲလုိႛ စင္ကာပူ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ လီရႀန္လၾန္းက စင္ကာပူႎုိင္ငံမႀာ ေမလ ၃၁ရက္ေနႛက ကဵင္းပတဲ့ ေဒသတၾင္း လံု႓ခံႂေရးအစည္းအေဝးမႀာ ေဴပာဳကားလုိက္တာပၝ၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးမႀာ ဳသဇာမရႀိ ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိေပမယ္လုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အိမ္နီးခဵင္း အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံေတၾကုိ အဴပစ္မဖုိႛသင့္ဘူးလုိႛလည္း မစၤတာ လီရႀန္လၾန္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာ ေရစီးေဳကာင္းထဲ လုိက္ပၝလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ အမဵိႂးမဵိႂး ေခဵာ့ေမာ့ေဖဵာင္းဖဵ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾ ရႀိခဲ့တယ္၊ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဘက္ကလည္း တဴခားအာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ကင္းကင္းကၾာကၾာ ဆက္ဆံလုိတဲ့ သေဘာထားမဵိႂးေတၾႛရတယ္လုိႛ စင္ကာပူ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ကင္းစင္သၾားေရးအတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာကုိ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ႒ကိႂဆုိ လက္ခံခဲ့တာလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အခုအခၝမႀာေတာ့ အာဆီယံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေဴပာလုိႛဆုိလုိႛ မရတဲ့အတၾက္ တင္းတင္းမာမာနဲႛ ပ ထုတ္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အေဴခအေနေတၾ ပုိ႓ပီး တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္လာမယ္လုိႛ မထင္ေဳကာင္းလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ အာဆီယံအဖၾဲႚအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တူညီတဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ ရေအာင္ ညိၟမေနေတာ့ပဲ သူႛဴပႍနာကုိ သူႛနည္းနဲႛ သူႛဟန္ေဴဖရႀင္းေစဖုိႛ ဆံုးဴဖတ္ထားတယ္လုိႛ မစၤတာ လီရႀန္လၾန္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အာဆီယံရဲ့ ေဆၾးေႎၾးဖက္ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အေမရိကန္နဲႛ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾ အေနနဲႛလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤေဳကာင့္ ကဵန္တဲ့ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾအေပၞ ဆက္ဆံေရးေတၾ၊ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရးေတၾ မကန္ႛသတ္လုိက္ဖုိႛကုိလည္း စင္ကာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ လီရႀန္လၾန္းက ေမတၨာရပ္ခံလုိက္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔