ရန္ကုန္၊ မႎၨေလး ကာဖဵႃးအမိန္ႛ ႟ုတ္သိမ္းေပမဲ့ အေဴခအေန မထူးဴခား

2007-10-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

security_forces_200px.jpg
ဆႎၬဴပ သံဃာႎႀင့္လူထုကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းရန္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက လက္နက္မဵိႂးစံု ကိုင္ေဆာင္ ခဵီတက္လာေသာ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚ၀င္မဵား။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္နဲႛ မႎၨေလး ႓မိႂႛ႒ကီးေတၾမႀာ ေနာက္ဆံုး သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ည ၁၁ နာရီ ကေန မနက္ ၃ နာရီ ကာဖဵႃးအမိန္ႛေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႟ုတ္သိမ္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေဴခအေန ေတၾ ထူးထူးဴခားဴခား ေဴပာင္းလဲမႁ မရႀိေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ညမထၾက္ရ ကာဖဵႃး အမိန္ႛထုတ္ထားစဥ္က အာဏာပိုင္ေတၾဟာ ညပိုင္း အိမ္ဴပန္ ေနာက္ကဵသူေတၾ၊ အေရးေပၞကိစၤနဲႛ အဴပင္ထၾက္သူေတၾကို စီမံခဵက္ ဥပေဒနဲႛ ဖမ္းဆီးခဲ့တာေတၾ ရႀိပၝတယ္။

အေရးေပၞ ကဵန္းမာေရးကိစၤေဳကာင့္ ညပိုင္း အဴပင္ထၾက္မယ္ဆိုရင္ ရပ္ကၾက္ အာဏာပိုင္ ေတၾ ဆီက ေထာက္ခံစာယူ႓ပီး သၾားခဲ့ရတာေတၾလဲ ရႀိပၝတယ္။ ႓မိႂႛဴပင္ေနထိုင္သူ တခဵႂိႛ ႓မိႂႛထဲ အလုပ္ခၾင္က အဴပန္ေနာက္ကဵလိုႛ အဖမ္းခံရတာေတၾ၊ ကာဖဵႃးအမိန္ႛေဳကာင့္ အလုပ္မဆင္းႎိုင္သူေတၾ အဖိုႛေတာ့ အခုခဵိန္မႀာ စိတ္ေအးလက္ေအး ဴဖစ္ရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္ ကဵႂိကၠဆံကၾင္းမႀာ တပ္စၾဲထားတဲ့ နဂိုရႀိရင္းစၾဲ လံုဴခံႂေရးတပ္ေတၾ မ႟ုတ္သိမ္းေသးသလို ေရၿတိဂံုနဲႛ ဘုရားတခဵိႂႛမႀာ တားထားတဲ့ အရံအတား တခဵႂိႛလဲ ရႀိေနတုန္းပၝ။ ကဵႂိကၠဆံ ဘုရား ပရဝုဏ္အတၾင္း ဘုရားဖူးေတၾကို အမႀီဴပႂေနရတဲ့ ဘုရားပန္း ေရာင္းသူေတၾ၊ ေဗဒင္ေဟာစားသူေတၾ စီးပၾားဳကပ္ေနဳကသလို စစ္ဖက္ရဲဖက္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾက ငၝးကန္၊ လိပ္ကန္ေတၾက လိပ္ေတၾ၊ ငၝးေတၾကို ဖမ္းယူ စားေသာက္ခဲ့တာေဳကာင့္ ငၝးစာေရာင္းသူေတၾလဲ အလုပ္လက္မဲ့ ဴဖစ္ေန႓ပီး သနားကရုဏာဴဖစ္႓ပီး ငိုသူ ငို ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ ကဵႂိကၠဆံအနီးမႀာေနထိုင္တဲ့ ႓မိႂႛခံတေယာက္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

မႎၨေလး႓မိႂႛမႀာေတာ့ မိုးအလင္းဖၾင့္တဲ့ ညစားေသာက္ဆိုင္ေတၾနဲႛ ႓မိႂႛလယ္က တ႟ုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ေတၾလဲ ပံုမႀန္အတိုင္း ဴပန္ဖၾင့္ဖိုႛ ရႀိေန႓ပီလိုႛ ႓မိႂႛခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဘုရား႒ကီးနဲႛ အခဵက္အဴခာကဵတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းအနီး လံုဴခံႂေရး အေစာင့္အဳကပ္ ခဵထားတာေတၾလဲ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ကပဲ ႟ုတ္သိမ္းသၾားခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္၊ မႎၨေလးက တိမ္းေရႀာင္ေနတဲ့ သံဃာေတာ္တခဵႂိႛနဲႛ အေရးခင္းကာလ တက္တက္႔က႔က ပၝဝင္ခဲ့သူ တခဵႂိႛကေတာ့ ဆက္လက္ တိမ္းေရႀာင္ေနဆဲဴဖစ္႓ပီး ေနရပ္ရင္း ဴပန္ကုန္တဲ့အတၾက္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ ဝၝဆို သံဃာေတာ္ေတၾ အဆမတန္ နည္းပၝးကုန္႓ပီး ဆၾမ္းခံ သံဃာေတာ္ေတၾလဲ အရင္ကလို မဵားမဵားစားစား မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ မႎၨေလးနဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛခံ တခဵႂိႛက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔