တကိုယ်တော်ဆ္ဋိံူပသူကို နေႛခဵင်း ထောင်ဒဏ်စီရင်ခဵက်ခဵ


2007-09-12
Share

လောင်စာဆီဈေးမဵား တိုးူမၟင့်လိုက်္ဘပီးနောက် ူပည်သူလူထု သြားလာရေး အခက်အခဲမဵားိံြင့် ကုန်ဈေးိံြန်း ဋ္ဌကီးူမင့်မမြဵား နောက်ဆက်တြဲ ူဖစ်ပေၞလာကာ ူမန်မာူပည် ္ဘမိြႚ႟ြာအခဵိြႚတြင် ဆ္ဋိံူပပြဲမဵား ပေၞပေၝက်နေခဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

စက်တင်ဘာ ၁၁ရက် မနေႛက မနက်ပိုင်းမြာ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚပေၞ သမိုင်းဝင် ဖောင်တော်ဦးစေတီကနေ ဦးဥတ္ဇမလမ်းအတိုင်း တောင်ကုတ်္ဘမိြႚမ စေဵးဋ္ဌကီးဘက်အထိ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ၈၈မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားအဖြဲႚအပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအားလုံး လြတ်ပေးရန်နဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြို ဗုဒ္ဌဘာသာအူဖစ်မြ ထုတ်ပေးရန်လိုႛ စာတမ်းပၝရြိတဲ့ လက်ကိုင်ပိုစတာကို ကိုင်ဆောင်္ဘပီး တကိုယ်တော် လမ်းလ္တေွာက် ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ဆားစဉ် ကေဵး႟ြာသား ကိုစိုးဝင်းကို အဲဒီနေႛ ညနေပိုင်းမြာပဲ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးက ထောင်ဒဏ် (၄)ိံြစ် ခဵမြတ်လိုက်တယ်လိုႛ RFAက စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ၈၈မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားအဖြဲႚအပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားအားလုံး လြတ်ပေးရန်နဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြို ဗုဒ္ဌဘာသာအူဖစ်မြ ထုတ်ပစ်ရန်လိုႛ စာတမ်းပၝရြိတဲ့ လက်ကိုင်ပိုစတာ ကိုင်ဆောင်္ဘပီး တောင်ကုတ်္ဘမိြႚပေၞမြာ ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ကိုစိုးဝင်းကို လူစည်ကားရာ တောင်ကုတ်စေဵးဋ္ဌကီးအရောက်မြာ ရဲဝန်ထမ်း ိံြစ်ဦးက ဖမ်းဆီး ခေၞဆောင်သြားခဲ့္ဘပီး ညနေပိုင်းမြာ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနယ်တရား႟ုံးက ထောင်ဒဏ် (၄)ိံြစ် အမိန်ႛခဵမြတ်ခဲ့တာနဲႛပတ်သက်လိုႛ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚခံက RFAကို အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

တောင်ကုတ်္ဘမိြႚခံ။ ။ ကိုစိုးဝင်းကို မနေႛက ရြစ်နာရီခြဲလောက်ဖမ်းတာ ္ဘပီးတော့ ထောင်ဒဏ်လေးိံြစ် ခဵလိုက်တယ်။ ဒီတောင်ကုတ်္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးမြာ ညနေ လေးနာရီခြဲ၊ ငၝးနာရီဝန်းကဵင်လောက်မြာ ခဵတယ်။ ္ဘမိြႚနယ် တရားသူဋ္ဌကီး ဒေၞသိန်းဟန်၊ ဒေၞသိန်းဟန် ခဵလိုက်တယ်။

မနေႛကမနက် ပိုစတာကိုင်္ဘပီး တကိုယ်တော်ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ကိုစိုးဝင်းကို အာဏာပိုင်တြေ ဖမ်းဆီး္ဘပီး တရက်အတြင်း ထောင်ဒဏ်ခဵမြတ်လိုက်တဲ့အပေၞ တောင်ကုတ်ဒေသခံတေကြ ဒၝဟာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြို တိုက်႟ိုက်နာမည်သုံး္ဘပီး ဆ္ဋိံူပခဲ့တာေုကာင့်ူဖစ်္ဘပီး နောက် လူတြေ ဒၝမဵိြးထပ်မလုပ်ရဲအောင် အာဏာပိုင်တေဘြက်က ခဵက်ခဵင်းအရေးယူ္ဘပီး ္ဘခိမ်းေူခာက်လိုက်တာ ူဖစိံိုင်တယ်လိုႛ ေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့လိုႛ ကိုစိုးဝင်းကို ဘာေုကာင့် ထောင်ဒဏ် (၄)ိံြစ် ခဵမြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ RFAက သီးူခား အတည်ူပခြဵက် မရရြိသေးပၝဘူး။

တကိုယ်တော်ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ကိုစိုးဝင်းကို တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးက ထောင်ဒဏ် (၄)ိံြစ် အမိန်ႛခဵမြတ်ခဲ့တာနဲႛပတ်သက်လိုႛ RFAက အသေးစိတ် သိရြိံိုင်ဖိုႛ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနယ် တရား႟ုံးကို ဆက်သြယ် မေးူမန်းုကည့်တဲ့အခၝ ဒု-္ဘမိြႚနယ် တရားသူဋ္ဌကီး ဦးဇော်မင်းက အသေးစိတ် မစီစဉ်ရသေးလိုႛ ေူဖဆိုခြင့်မရြိေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဦးဇော်မင်း။ ။ ကဵနော် ဒု္ဘမိြႚနယ် တရားသူဋ္ဌကီး ဦးဇော်မင်းပၝ၊ ေုသာ် ဒီဟာနဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့ခင်ဗဵာ၊ ကဵနော်တိုႛ အသေးစိတ် ဘာမြ မစီစဉ်ရသေးလိုႛ ေူဖဆိုခြင့်မရြိသေးပၝဘူးခင်ဗဵ။

RFA။ ။ ဒၝပေမဲ့လိုႛ မနေႛကတုန်းက ဆားစဉ်ကေဵး႟ြာက ကိုစိုးဝင်းကို လေးိံြစ် အမိန်ႛခဵမြတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပၝသလားခင်ဗဵ။

ဦးဇော်မင်း။ ။ အဲဒၝနဲႛပတ်သက်လိုႛလည်းခင်ဗဵာ၊ ကဵနော်တိုႛ ဟိုမြာ confirm ူပန်လုပ်ပၝအုံးမယ်ခင်ဗဵာ။

တကိုယ်တော် ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ဆားစဉ်ကေဵး႟ြာသား ကိုစိုးဝင်းကို အခုလို အာဏာပိုင်တေဘြက်က တရက်အတြင်း ူပစ်ဒဏ်ခဵမြတ်လိုက်တဲ့အပေၞ တရားဥပဒေေုကာင်းအရ ကိုစိုးဝင်းအနေနဲႛ ရြေႚနေငြားရမ်း္ဘပီး ခုခံပိုင်ခြင့်မရခဲ့တာေုကာင့် လူႛအခြင့်အရေး ဆုံး႟ြံးခဲ့ရတယ်လိုႛ ရခိုင်ူပည်နယ် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် အတြင်းရေးမြြး ဦးခင်လကြ သူႛအူမင်ကို RFAကို အခုလို သုံးသပ်ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဦးခင်လြ။ ။ "မောင်စိုးဝင်းအနေနဲႛ ဒီလိုူမန်ူမန်ဆန်ဆန်ဋ္ဌကီး ဒီဥပဒေေုကာင်းအရ အရေးယူလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ မူဖစ်သင့်ဘူးလိုႛ ကဵနော်ူမင်တယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုလိုႛရြိရင် ဒီလို တိုတောင်းတဲ့ အခဵိန်ကာလလေးမြာ သူႛဘက်ကန္ဘေပီးတော့ ဥပဒေေုကာင်းအရ ရြေႚနေ ရြေႚရပ်တေနြဲႛ ခုခံ ပိုင်ခြင့် အခြင့်အရေး မရလိုက်ဘူးပေၝ့၊ လူသားတယောက်အနေနဲႛပေၝ့နော် ဒီဟာကာ လူႛအခြင့်အရေးဆုံး႟ြံးတယ်လိုႛပဲ ဒီလိုေူပာခဵင်ပၝတယ်။"

တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနဲႛ မိုင်(၂၀)လောက်ဝေးတဲ့ ဆားစဉ်ကေဵး႟ြာကနေ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚပေၞကို တကိုယ်တော်လာရောက်ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့ ကိုစိုးဝင်းကို ဆ္ဋိံူပနေစဉ် လူစည်ကားတဲ့ တောင်ကုတ်စေဵးဋ္ဌကီးအရောက်မြာ ရဲိံြစ်ဦးက မနေႛက မနက် (၈နာရီခြဲအခဵိန်လောက်မြာ) ဖမ်းဆီး သြားခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ RFA ၁၂ရက်နေႛ မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်က ထုတ်လြင့်ခဲ့္ဘပီး ူဖစ်ပၝတယ်။

တောင်ကုတ်္ဘမိြႚ အနီးအနားက ကေဵး႟ြာတေကြလူတြေ တောင်ကုတ်္ဘမိြႚပေၞကိုတက်္ဘပီး ဆ္ဋိံူပမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတြေ ထြက်ပေၞနေတာေုကာင့် အာဏာပိုင်တေဘြက်က ကားလမ်းတြေ ပိတ်္ဘပီး လု္ဘံခံြရေး တင်းကဵပ်ထားတယ်လိုႛ ဒေသခံတေကြ ေူပာပၝတယ်။ အဲဒီလို အေူခအနေတြေေုကာင့် တောင်ကုတ်္ဘမိြႚနဲႛ မိုင် ၂၀လောက်ဝေးတဲ့ ဆားစဉ်ကေဵး႟ြာမြာရြိတဲ့ ကိုစိုးဝင်းရဲ့ မိသားစုတေလြည်း ကိုစိုးဝင်းဆ္ဋိံူပလိုႛ ဖမ်းဆီးခံရ္ဘပီး အခုလို ထောင်ဒဏ် (၄)ိံြစ် အူပစ်ပေးခံရတဲ့အေုကာင်းကို ရက်ပိုင်းအတြင်း သိံိုင်ဖိုႛ အခက်အခဲရြိတယ်လိုႛ တောင်ကုတ်ဒေသခံတေကြ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့