ေငၾဳကာယံေကဵာင္း သံဃာအခဵိႂႚကို ေကဵာင္းတိုက္ဴပန္ပိုႛ

2007-12-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

weapons_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္ႎႀင့္တကၾ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမဵားကို လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵား အဳကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္ အသံုးဴပႂခဲ့ေသာ လက္နက္မဵားဴဖစ္သည့္ ရာဘာကဵည္ဆံ၊ နံပၝတ္တုတ္၊ ဝၝးစိမ္းတုတ္၊ ကဵည္ခၾံစသည္တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

သံဃာေတၾဦးေဆာင္တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္မႁနဲႛ ကမႝာေအး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမႀာ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေငၾဳကာယံ ေကဵာင္းတိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးေရဝတအပၝအဝင္ သံဃာ ကိုးဆယ့္ေဴခာက္ပၝးကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ ေသာဳကာေနႛက ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္ပၝတယ္။

ေသာဳကာေနႛ ေနႛလည္ ၁၂နာရီေလာက္မႀာ သံဃာအပၝး ၅၀ ေလာက္ကို အေစာင့္အဳကပ္ေတၾနဲႛ ေကဵာင္းကို ဴပန္လည္ ပိုႛေဆာင္ေပးတာလိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။ ကဵန္သံဃာေတၾကိုေတာ့ ေကဵာင္းတိုက္မႀာ ဴပန္လည္သီတင္းသံုးခၾင့္မေပးပဲ ေနရပ္ကို ဴပန္လၿတ္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလိုဴပန္လည္ပိုႛေဆာင္ေပးရာမႀာ လံုဴခံႂေရးအေစာင့္ေတၾအဴပင္ မ-ယ-ကနဲႛ ရ-ယ-က အဖၾဲႚဝင္ေတၾလည္း ပၝလာတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သံဃာေတၾ အခုလို ေကဵာင္းကိုဴပန္ေရာက္လာဳကေပမဲ့ အေစာင့္အေရႀာက္ေတၾ ခဵထားတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္တေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္ေတၾႚသူ။ ။ ဆရာေတာ္ေတၾေလ၊ ၅၃ပၝးေလ၊ ေသာဳကာေနႛက ေရာက္တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အေစာင့္ေတၾ ရႀိေသးတယ္၊ အရပ္ဝတ္နဲႛေပၝ့ေနာ္၊ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ ဆရာေတာ္ေတၾက ဘယ္သူနဲႛမႀ စကားမေဴပာရဘူး၊ လူေတၾနဲႛ သာမန္အေဳကာင္းေတာ့ ေဴပာလိုႛရတယ္၊ သူတိုႛ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္းေတၾကို ဘာတခုမႀ ေဴပာလိုႛမရဘူး၊ အဲလို ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္ေပၝ့ေနာ္။

ဒကာ ဒကာမေတၾအေနနဲႛ ဆရာေတာ္နဲႛ သံဃာေတၾကို သၾားေရာက္ဖူးေမ႖ာ္ဖိုႛ သိပ္မလၾယ္ကူလႀပဲ ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္းလိုရင္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ယူရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္နဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာ့သပိတ္မႀာ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲတဲ့အတၾက္ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက စက္တင္ဘာ၂၆ရက္နဲႛ ၂၇ရက္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ႓ဖိႂခၾင္းခဵိန္ကစ႓ပီး ကမႝာေအး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမႀာ ဖမ္းဆီးထားတာပၝ။ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္ကို လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾက ညဘက္မႀာဝိုင္း႓ပီး အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဵိန္က အနီးပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ေနထိုင္သူေတၾဟာ ေဴပးလၿားေအာ္ဟစ္သံ မႀန္ကၾဲသံေတၾ အတိုင္းသားဳကားေနဳကရ႓ပီး ေနအိမ္ထဲမႀာ ဝပ္ေနဳကရတယ္လိုႛလဲ သိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔