ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵားကို ခေၞယူမေးူမန်းနေူခင်းူဖစ်ေုကာင်း စစ်အစိုးရ သတင်းမြာဖော်ူပ


2006.10.03
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
min_ko_naing_ko_ko_gyi_200p.jpg
ရြစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံဋ္ဌကီးတြင် ထင်ရြားသော ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောငိံြစ်ဦးူဖစ်သည့် မင်းကိုံိုငိံြင့် ကိုကိုဋ္ဌကီးတိုႛ ိံြစ်ရြည် ထောင်ဒဏ်မဵား ကဵခံံ၍ ူပန်လည် လြတ်ေူမာက်လ္ဘာပီးနောက် အတူတကြ ႟ိုက်ကူးထားသော မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူပည်တြင်းဆူပူအုကမ်းဖက်မြတြေ၊ မတည်္ဘငိမ်မြတြေ မပေၞပေၝက်စေရေးအတြက် ကိုမင်းကိိုံိုင်၊ ကိုကိုဋ္ဌကီး၊ ကိုဌေး့ကယ်၊ ကိုမင်းဇေယဵာနဲႛ ကိုူပြံးခဵြိစတဲ့ မဵြိးဆက်သစ်ကေဵာင်းသား အမည်ခံအုပ်စုဝင်တေကြို သက်ဆိုင်ရာက ခေၞယူမေးူမန်းနေတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ နအဖစစ်အစိုးရက အောက်တိုဘာလ ၃ရက်နေႛ သတင်းစာတေမြြာ ထုတ်ူပန် ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်။ ဒၝနဲႛပတ်သက်လိုႛ သူတိုႛရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ တုံႛူပန်ခဵက်ကို RFA က မေးူမန်းစုံစမ်းခဲ့ပၝတယ်။

အူပင်မြာ အဖမ်းမခံရဘဲ ကဵန်ရြိနေသေးတဲ့ ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြတော့ သူတိုႛအနေနဲႛ ဆူပူအုကမ်းဖက်မြတြေ၊ ဖောက်ခြဲဖဵက်ဆီးမြတေနြဲႛ ပတ်သက်ခဲ့တာ၊ ဆက်စပ်တာ မရြိေုကာင်း အောက်တိုဘာ ၃ရက် ဒီကနေႛပဲ ေုကညာခဵက်တစောင် ထုတ်္ဘပီး တုံႛူပန်လိုက်ပၝတယ်။

နအဖက ေူပာဆိုရာမြာတော့ ူပည်ေူပးတေနြဲႛ သောင်းကဵန်းသူတြေ စုဖြဲႚထားတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵြိးသားကောင်စီ (NCUB) နဲႛ လက်ကဵန် ဗကပ ယူဂဵီတေကြ ူပည်တြင်းလူထုတိုက်ပြဲလုပ်ဖိုႛ စီစဉ်နေေုကာင်း၊ ူပည်တြင်းယူဂဵီတေနြဲႛ ဥပဒေတြင်း တိုက်ပြဲကော်မတီ ဖြဲႚထားေုကာင်း၊ ဒီကော်မတီမြာ မဵြိးဆက်သစ် ကေဵာင်းသားအမည်ခံအုပ်စု ပၝဝင်နေတယ်လိုႛ စြပ်စြဲပၝတယ်။ ဒၝနဲႛပတ်သက်လိုႛ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်တဦးူဖစ်သူ ကိုလမြဵြိးနောင်က ေုကညာခဵက်ပၝ သဘောထားကို ဖတ်ူပပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တေကြို လာခေၞစဉ်ကလည်း အာဏာပိုင်တေကြ စုံစမ်းမေးူမန်းဖိုႛ ခေၞတယ်လိုႛ မေူပာခဲ့ေုကာင်း ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ ထောက်ူပထားတာကို ကိုလမြဵြိးနောင်ကပဲ ဖတ်ူပပၝတယ်။

၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ ေုကညာခဵက် မူရင်းကို ဖတ်ခဵင်ရင် လက်ဝဲဘက် ကော်လံက နေရာကို ိံြိပ်ုကည့ိံိုင်ပၝတယ်။

ေုကညာခဵက်အဆုံးမြာတော့ ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေအြပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ အားလုံးကို့ခင်းခဵက်မရြိ ူပန်လြတ်ဖိုႛနဲႛ အမဵြိးသားရင်ုကားစေ့ရေးအတြက် ဆြေးေိံြးပြဲ စတင်ဖိုႛ တောင်းဆိုထားပၝတယ်။

၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေဟြာ ဒီတောင်းဆိုခဵက်တေကြိုပဲ အေူခခ္ဘံပီး လူထုဆ္ဋိံ ကောက်ခံမကြိုလည်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေႛက စလိုႛ လုပ်ဆောင်နေတာပၝ။ ဒီဆ္ဋိံကောက်ခံမြ စတင်တဲ့အခဵိန်ကစလိုႛ စာပေသမားတြေ၊ အိုံပညာရြင်တြေ၊ ဆရာဝန်၊ ရြေႚနေစတဲ့ အတတ်ပညာရြင်၊ အသိပညာရြင်တြေ၊ ရဟန်းသံဃာတြေ ပၝဝင် လက်မြတ်ရေးထိုး ုကတယ်လိုႛ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတေကြ ေူပာဆိုပၝတယ်။

student_leader_mya_aye_150p.jpg
ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားမဵားကို့ခင်းခဵက်မရြိ လြတ်ပေးဖိုႛ လက်မြတ်ကောက်ခံမြ အေူခအနေကို ရြင်းူပသော ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တဦးူဖစ်သည့် ကိုူမအေး။ (Photo: RFA)

ဒီကနေႛ အောက်တိုဘာ ၃ ရက် လက်မြတ်ကောက်ခံမြ အေူခအနေကိုတော့ ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်တဦးူဖစ်တဲ့ ကိုူမအေးက RFAကို ရြင်းူပပၝတယ်။

ကိုူမအေး။ ။ ဒီကနေႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ိံိုင်ငံရေး အင်အားစုထဲက ဆိုလိုႛရြိရင် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်က ဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ြ၊ ဦးလြင်အပၝအဝင် CEC (ဗဟိုအလုပ်အမြဆောင်ကော်မတီ) တဖြဲႚလုံး လက်မြတ်ထိုးုကပၝတယ်။ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင် အတော်မဵားမဵား၊ အကုန်လုံး နီးပၝးပၝပဲ လက်မြတ်ထိုးနေုကပၝ္ဘပီ၊ နောက်တခၝ ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေးသမားဋ္ဌကီးတြေူဖစ်တဲ့ သခင် သိန်းဖေအပၝအဝင် ဦးထြေးူမင့် အပၝအဝင် အစရြိတဲ့ ိံိုင်ငံရေးသမားဋ္ဌကီးတေလြည်း လက်မြတ်ထိုးုကပၝတယ်၊ တိုင်းရင်းသား အဖြဲႚအစည်းတေအြနေနဲႛလည်း လက်မြတ်ထိုးဖိုႛ အဆင်သင့် ရြိနေုကပၝတယ်ခင်ဗဵ။

အဖမ်းမခံရဘဲ ကဵန်ရြိနေတဲ့ ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြတော့ အဖမ်းခံထားရသူတြေ ူပန်လြတ်ရေးနဲႛ အမဵြိးသားရင်ုကားစေ့ရေးအတြက် အခု ဆ္ဋိံူပလြက်မြတ်ကောက်ခံလြာအူပင် လိုအပ်တဲ့ လြပ်ရြားမမြြန်သမ္တွကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သြားမယ်လိုႛ RFA ကို ေူပာဆိုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။