လူထုေထာက္ခံပၾဲေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾက အဳကပ္ကိုင္

2007-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mass_rally_10-13-07_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ သုဝဏၧအားကစားကၾင္းတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ စစ္အစိုးရအား ေထာက္ခံသည့္ လူထုဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ပၾဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုပၾဲတၾင္ ဴပည္ပ ေရဒီယို အသံလၿင့္ဌာနမဵားကို ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ထားေသာ စာတမ္း႒ကီးမဵား ခဵိတ္ဆၾဲထားသည္ကိုလည္း ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီကေနႛမနက္က ရန္ကုန္ လႁိင္သာယာမႀာလုပ္တဲ့ လူထုေထာက္ခံပၾဲမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾကို မလိုက္မေနရ လိုက္ခိုင္းတဲ့အတၾက္ ေကဵာင္းသားမိဘေတၾက ကမၲာအလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို တိုင္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနပၝတယ္။ အဲ့သလို ေကဵာင္းသားေတၾကို အဓမၳလိုက္ခိုင္းတာမႀာ တခဵိႂႚတေကဵာင္း ေတၾဆိုရင္ ၁၀ တန္း စာေမးပၾဲေဴဖခၾင့္ ကဒ္ဴပားကို ေထာက္ခံပၾဲကိုလိုက္မႀ ထုတ္ေပးမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာေဳကာင္း ေကဵာင္းသားမိဘ တဦးကေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚခံတဦး။ ။ အထက ၂ က ေကဵာင္းအုပ္ဆရာမ႒ကီးက ေဴပာသၾားတာ ၁၀ တန္း စာေမးပၾဲ ေဴဖဘုိႛအတၾက္ကုိ ကဒ္ထုတ္ေပး႓ပီးေတာ့ အဲဒီပၾဲကုိလုိက္ရမယ္ေပၝ့၊ မိဘေတၾက ေတာ္ေတာ္စိတ္ဆိုး ေနဳကတယ္။ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵာဴဖစ္ေနဳကတာ၊ အသံေတၾက မရမခဵင္းေဴပာေနဳကတာကုိ သူတုိႛကေလးေတၾလုိက္ရတာ အဓမၳဴဖစ္ေနေတာ့ ရန္ကုန္က အုိင္အယ္အုိ ရံုးခဵႂပ္ကို မိဘေတၾကတုိင္ဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကေနႚမနက္အေစာပိုင္းက လုပ္တဲ့ ေထာက္ခံပၾဲကို ရပ္ကၾက္တၾင္းကလူေတၾ သိတ္မလိုက္ဳကဘူးလိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ လိုက္ပၝသူေတၾဟာ ဝန္ထမ္းမဵားနဲႛ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾပဲ ဴဖစ္ဳကေဳကာင္း အခမ္းအနားကို သၾားေရာက္ခဲ့ သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ နဂိုအစီအစဥ္အရ လမ္းေလဵာက္ ခဵီတက္ဘိုႛ စီစဥ္ထားေပမဲ့ ဒီကေနႛမနက္မႀာ ေထာက္ခံပၾဲ လိုက္သူေတၾကို ကားနဲႛ ေဘာလံုးကၾင္း အေရာက္ပိုႛေပးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လိုက္ပၝသၾားသူေတၾရဲႛ ေဴပာဴပခဵက္အရ ရပ္ကၾက္အတၾင္း လိုက္ပၝသူေတၾဟာ ၉ ႎႀစ္၊ ၁၀ ႎႀစ္အရၾယ္ ကေလးေတၾမဵား႓ပီး၊ ကေလးေတၾက ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကို ေနာက္ေဴပာင္ေ႔ကးေဳကာ္ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အလားတူဘဲ ဒီကေနႛမနက္က တၾံေတးမႀာ မနက္ဴဖန္ကဵင္းပမဲ့ ေထာက္ခံပၾဲအတၾက္ ခဵီတက္ပၾဲကို အစမ္းဴပႂလုပ္ရာမႀာ ခဵီတက္လာသူေတၾကို လမ္းေဘးက လူေတၾက ေနာက္ေဴပာင္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝအဴပင္ ေထာက္ခံပၾဲအတၾက္ အဆိုတင္မဲ့ သူ ေထာက္ခံမဲ့သူေတၾထံကို ရပ္ကၾက္တၾင္းက လူငယ္တခဵိႂႚက စာေရးေမတၨာရပ္ခံတာေဳကာင့္ အဲ့ဒီသူေတၾက မိမိတိုႛ အမည္စာရင္းကို ပယ္ဖဵက္ခိုင္းခဲ့တယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ မ၀တက နာမည္စာရင္းအသစ္ကုိ ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လိုႛ တၾံေတး႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔