ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဆရာဝန္ႎႀင့္ ကဵန္းမာေရးစစ္ေဆး

2007-05-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_Daw_Suu_150px.jpg
၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛတၾင္ ထိုစဥ္က ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴဖစ္ေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႎႀင့္ အတူ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုသည္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနာက္ဆံုး ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကို သိဴမင္ရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴပင္ပနဲႛ အဆက္အသၾယ္မရပဲ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ေမလ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းကတည္း က တတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဆရာဝန္နဲႛ ေဆးစစ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ မိသားစုဆရာဝန္ ေဒၝက္တာတင္မဵိႂးဝင္းနဲႛ မဵက္စိဆရာဝန္ တဦးတိုႛနဲႛ ေမလ ၃ရက္ မေနႛက ေတၾႚခၾင့္ရခဲ့ပၝတယ္။ ဒီတေခၝက္ ေဒၝက္တာတင္မဵိႂးဝင္းနဲႛ အတူ မဵက္စိဆရာဝန္ပၝ လိုက္ပၝသၾားတာဟာ ပံုမႀန္ မဵက္စိစမ္းသပ္မႁဴဖစ္မယ္လိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရသူ ဦးလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာဝန္နဲႛ ေတၾႚ႓ပီး ဘာမႀ ေထၾေထၾထူးထူး မဳကားရဘူးဆိုရင္ ေကာင္းေသးတယ္လိုႛ သေဘာထားရတာပဲလိုႛ ဦးလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လိုပဲ ဒီပဲယင္းအဳကမ္းဖက္မႁကတည္းက ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ NLD ဒုတိယ ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးရဲ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ဦးလၾင္ကို ဆက္လက္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ဦးတင္ဦးရဲ့ ဇနီးနဲႛ တပတ္ကို သံုးခၝေလာက္ ေတၾႚေနတာေဳကာင့္ အကဵိႂးအေဳကာင္း ေမးတဲ့အခၝမႀာ ကဵန္းမာေရး ေကာင္းပံုရေဳကာင္း ဦးလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဦးတင္ဦးတိုႛကို ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္မႁ ဴဖစ္ပၾား႓ပီးကတည္းက ထိန္းသိမ္းထားတာ ဒီလ ၃၀ရက္ေနႛကဵရင္ ၄ႎႀစ္တင္းတင္း ဴပည့္ပၝေတာ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္မႀာ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္က NLD လူငယ္အဖၾဲႚဝင္ မစုစုေႎၾးနဲႛ ဒဂံု႓မိႂႚသစ္ NLD စည္း႟ံုးေရးေကာ္မတီ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအးႎိုင္တိုႛ ဦးေဆာင္႓ပီး NLD အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေမလတလလံုးလံုး လႁပ္ရႀားသၾားဳကပၝမယ္။ NLD အဖၾဲႚဝင္ေဟာင္း ေဒၞေနာ္အုန္းလႀနဲႛ အဖၾဲႚဟာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ အပတ္စဥ္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ ဆုေတာင္း ဝတ္ဴပႂေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔