ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း တႎႀစ္ ထပ္တိုးလိုက္ဴပန္ဴခင္း

2007-05-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_jakata_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အင္ဒိုနီးရႀား ဴပည္သူအခဵိႂႚက ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ေမလ ၂၅ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္းကို ေနာက္ထပ္ တႎႀစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛ ေသာဳကာေနႛက ထပ္မံ တိ္ုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ညေန ၃း၅၅နာရီမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းမႀာရႀိတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္႓ခံဝင္းထဲကို အမဲေရာင္ မိႁင္းခံ မႀန္ဴပႃတင္းေပၝက္ေတၾနဲႛ တိုယိုတာကားတစီး ဝင္သၾားခဲ့႓ပီး ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ ေလာက္အဳကာမႀာ ဴပန္ထၾက္သၾားခဲ့တယ္လိုႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကတဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး သတင္းအတိအကဵ မရရႀိခင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရႀိသူ ဦးဴမင့္သိန္းကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ပၝတယ္။

အရင္တုန္းကလည္း ဒီပံုစံမဵိႂးပဲ လုပ္ခဲ့တာမိုႛ အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း တႎႀစ္ထပ္တိုးတယ္လိုႛ ယူဆႎိုင္စရာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ တကယ္လိုႛ လၿတ္တယ္ဆိုရင္ သူတိုႛဆီကို အေဳကာင္းဳကားမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ အခု တနာရီေကဵာ္ဳကာတဲ့အထိ ဘာမႀ ဆက္သၾယ္ အေဳကာင္းဳကားလာတာ မရႀိဘူးလိုႛ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၃၀ရက္ေနႛ ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္မႁ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ဲ႓ပီးကတည္းက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတာ အခုဆိုရင္ ေလးႎႀစ္ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္းကို တႎႀစ္႓ပီးတႎႀစ္တိုးလာခဲ့ရာမႀာ အခု ေမလ ၂၇ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ သက္တမ္းဴပည့္မႀာဴဖစ္႓ပီး သက္တမ္း ေနာက္ထပ္တိုးလိုက္တာ ဴဖစ္္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ ဖိအားေတၾ မဵားဴပားလာခဲ့ရာမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကပဲ ကမႝာ့ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း ၅၉ဦး စုေပၝင္းလက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီကို စာေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကသလို အေမရိကန္ သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ကလည္း အေမရိကန္ အမဵိႂးသမီး ဆီးနိတ္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၁၇ဦးနဲႛအတူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တိုက္တၾန္း ေဆာ္ဳသခဲ့ပၝတယ္။ အလားတူပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အာဆီယံ မဟာမိတ္ေတၾကလည္း လၿတ္ေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္းသံေတၾ မဳကာခင္ ရက္ပိုင္းက ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔