ဴမန္မာ့ကမ္းလၾန္ ပင္လယ္ဴပင္မႀာ ဓာတ္ေငၾႚသိုက္႒ကီး ထိုင္းကုမၯဏီေတၾႚ

2007-07-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထိုင္းေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ရႀာေဖၾတူးေဖာ္ေရးကုမၯဏီ (PTTEPI) ဟာ ဴမန္မာ့ မုတၨမကမ္းလၾန္ပင္လယ္ဴပင္ လုပ္ကၾက္အမႀတ္(၉) မႀာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚသိုက္႒ကီး တခု ေတၾႚရႀိခဲ့ဴပန္ပၝ႓ပီ။

PTTEPနဲႛ ႎိုင္ငံပိုင္ ဴမန္မာ့ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းတိုႛဟာ လုပ္ကၾက္အမႀတ္(၉)က ေဇာတိက အမႀတ္ (၅) အစမ္းတၾင္းမႀာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ (၈)ထရီလီယံ ကုဗေပ ရႀိမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းတဲ့ ဓာတ္ေငၾႚသိုက္႒ကီးတခု လတ္တေလာ ေတၾႚရႀိထားပၝတယ္။ အဲဒီဓာတ္ေငၾႚေတၾကို လာမဲ့ ဧ႓ပီလမႀာ စတင္ ထုတ္ယူႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း PTTEP က ေဴပာပၝတယ္။ ေတၾႚရႀိတဲ့ ဓာတ္ေငၾႚဟာ တိုတယ္နဲႛ ယူႎိုကယ္ ကုမၯဏီေတၾ လုပ္ကိုင္ခဲ့႒ကတဲ့ ရတနာ နဲႛ ရဲတံခၾန္ ဓာတ္ေငၾႚတၾင္းေတၾလိုပဲ ႎိုင္ငံတကာေစဵးကၾက္ အဆင့္မီတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံဟာ အဲဒီတၾင္းႎႀစ္တၾင္းက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေတၾကို ဝယ္ယူေနတာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္လည္း အဲဒီကေန အဓိက ႎိုင္ငံဴခားဝင္ေငၾ ရရႀိေနတာပၝ။

အခုေတၾႚရႀိတဲ့တၾင္းဟာ ေတာ္ေတာ္႒ကီးတယ္၊ ေရႀႚအတၾက္ အလားအလာ အင္မတန္ေကာင္းတယ္လိုႛ PTTEP ဥကၠဌ မစၤတာ မာ႟ုက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဓာတ္ေငၾႚပမာဏ အတိအကဵသိႎိုင္ဖိုႛ ေနာက္ထပ္ စူးစမ္းေလ့လာေရးေတၾ လုပ္ရဦးမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဓာတ္ေငၾႚစတင္မထုတ္ယူမီ အနည္းဆံုး ၂ ထရီလီယံ ကုဗေပရႀိမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထားတာပၝ။ လာမဲ့ဧ႓ပီလမတိုင္မီ ေနာက္ထပ္အစမ္းတၾင္း ေလးငၝးတၾင္းတူးမယ္လိုႛ မစၤတာ မာ႟ုက ေဴပာပၝတယ္။

PTTEP ဟာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလမႀာ မုတၨမ ကမ္းလၾန္ပင္လယ္ဴပင္ လုပ္ကၾက္အမႀတ္ (၇)နဲႛ (၉) ကေန ေရနံနဲႛ ဓာတ္ေငၾႚ ရႀာေဖၾတူးေဖာ္ထုတ္ယူဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ဖက္စပ္ စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ အကုန္ပိုင္းကစ႓ပီး ဓာတ္ေငၾႚတၾင္း စုစုေပၝင္း (၁၀)တၾင္း တူးခဲ့ရာမႀာ တၾင္း (၉)တၾင္းမႀာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ အေဴမာက္အဴမား ေတၾႚရႀိခဲ့တာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္မဵာ ႎိုင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾ စတင္ခၾင့္ဴပႂခဵိန္ကစ႓ပီး မေလးရႀား၊ ေတာင္ကိုရီယား၊ အိႎၬိယ၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ ကေနဒၝ၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ ဴပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုတိုႛက ကုမၯဏီေတၾနဲႛ ေရနံနဲႛ ဓာတ္ေငၾႚ ရႀာေဖၾတူးေဖာ္ေရး ကန္ထ႟ိုက္ စာခဵႂပ္ေတၾ ခဵႂပ္ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾက ဴပစ္တင္ ေဝဖန္ေနဳကေပမဲ့ ႎိုင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾကေတာ့ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ဴမန္မာ့စၾမ္းအင္ကၸထဲကို အလုအယက္ တိုးဝင္ေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔