ထုိင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာ့က႗န္းသစ္တင္ပိုႛ ခၾင့္ပိတ္ပင္ထားတာကုိ ဴပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားေန

2008-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

uwsa_timber_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ UWSA အဖၾဲႚဝင္မဵား တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္တၾင္ တရုတ္ဴပည္သုိႚတင္ပိုႚမည့္ သစ္လံုးမဵားကုိ စစ္ေဆးေနစဥ္။ (Photo: AFP)

ထုိင္းႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္းက မဲေဟာင္ေဆာင္ဴပည္နယ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက က႗န္းသစ္တင္ပိုႛ ခၾင့္ပိတ္ပင္ထားတာကုိ ဴပန္လည္ရုတ္သိမ္းဖုိႛ စဥ္းစားေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီလုိ တားဴမစ္တာကုိ ရုတ္သိမ္းဖုိႛ အဳကာင္းကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက သစ္ေတၾကုိပဲ တဴခားအိမ္နီးဴခင္း ႎုိင္ငံေတၾက တဆင့္ခံ ဝယ္ယူေနရလုိႛ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

မဲေဟာင္ေဆာင္ဴပည္နယ္အေနနဲႛ ဴမန္မာ စစ္အစုိးရက ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးထားတဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတၾနဲႛ သစ္လုပ္ငန္းကုိ ဴပန္လည္လုပ္ကုိင္ဖုိႛ စဥ္းစားေနတဲ့ အေဳကာင္း မဲေဟာင္ေဆာင္ဴပည္နယ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးက ေဴပာပၝတယ္။

မဲေဟာင္ေဆာင္ဴပည္နယ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ နယ္နမိတ္ဴခင္း ထိစပ္ေနေပမဲ့ စီးပၾားေရးလုပ္ဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းေတၾကုိ အမိအရ မယူခဲ့တဲ့ အတၾက္ မေလးရႀား၊ တရုတ္နဲႛ စကႆာပူႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာဴပည္က သစ္ေတၾကုိ တင္သၾင္းဳက႓ပီး ထုိင္း ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာ့သစ္ေတၾကုိ မေလးရႀားက တဆင့္ ဴပန္ဝယ္ေနရတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကန္ခဵနပူရီဴပည္နယ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးကေတာ့ ရာဘာဴခံလုပ္ငန္းအတၾက္ ေဴမဧက တေထာင္ ေကဵာ္ရႀင္းလင္းခဲ့တာကုိ လတ္တေလာေတၾႛရႀိတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး Khao Chang Phuak သစ္ေတာကုိ ထိန္းသိမ္းလုိေဳကာင္းနဲႛ အဲဒီရာဘာပင္ စိုက္ပဵိႂးေရးေဳကာင့္ သက္တမ္း ရာနဲႛခဵီေနတဲ့ လံုးပတ္ ၂ မီတာ ေကဵာ္ရႀိတဲ့ သစ္ပင္ ၁၃ ပင္ ကုိ ကန္ခဵနပူရီခရုိင္၊ စန္ခလ ႓မိႂႛနယ္ထဲမႀာ ခုတ္လႀဲထား တာကုိေတၾႛရႀိရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ သစ္ခုိးခုတ္တဲ့ေဘးရန္က ကာကၾယ္ဖုိႛ သစ္ေတာ လံုဴခံႂေရးအစီအစဥ္ေတၾကုိ တုိးဴမႀင့္သင့္ေဳကာင္း တုိက္တၾန္းသၾား႓ပီး ဝန္ထမ္းအင္အား နည္းပၝးတာကလည္း သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးမႀာ အခက္အခဲ ေတၾႛေနတယ္လုိႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔