ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ ထိုင္းအစိုးရသေဘာထား

2006-11-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ေနႛက ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္မဵားအသင္းက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပတဲ့ ညစာစားပၾဲအ႓ပီး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း ဆူရာယု ခဵႃလာႎၾန္ႛက သတင္းေထာက္ေတၾရဲ့ ေမးခၾန္းေတၾကို ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုေဴဖဳကားရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိုင္းအစိုးရရဲ့ မူဝၝဒ သေဘာထားကိုလည္း ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံရဲ့ ဳကားဴဖတ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း ဆူရာယုက သတင္းေထာက္ေတၾကို အာဆီယံ တ႟ုတ္ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးစိုးဝင္းကို ေဴပာခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပန္ရႀင္းဴပခဲ့တာလိုႛ RFA က သိရပၝတယ္။

မစၤတာဆူရာယုဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေနႛက ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက ဳကားဴဖတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ခံရ႓ပီးကတည္းက အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံေတၾကို ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီး လႀည့္ေနခဲ့ပၝတယ္။ သူဟာ လာမယ့္ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ ဘ႟ူႎိုင္းနဲႛ စင္ကာပူႎိုင္ငံေတၾကို သၾားေရာက္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟာ မေလးရႀား၊ လာအို၊ ကေမႝာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံေတၾကို မဳကာခင္က ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီး သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ေပမယ့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုေတာ့ သၾားေရာက္လည္ပတ္မယ့္ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ေဳကညာေဴပာဆိုတာ မရႀိေသးပၝဘူး။

ဘ႟ူႎိုင္းႎိုင္ငံခရီးစဥ္မႀာ မစၤတာဆူရာယုဟာ ဘ႟ူႎိုင္းဘုရင္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛရႀိ႓ပီး ထိုင္းႎိုင္ငံရဲ့ မဳကာခင္က ႎိုင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲနဲႛ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း မူစလင္ မ႓ငိမ္မသက္တာေတၾကို ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ အစိုးရသစ္က ႒ကိႂးစားသၾားမယ့္အေဳကာင္း ရႀင္းဴပဖိုႛရႀိတယ္လိုႛ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံေတာင္ပိုင္း အဳကမ္းဖက္ ဆူပူမႁေတၾဟာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီမႀာ စတင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ဒီေနႛအထိ လူေပၝင္း ၁,၈၀၀ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပၝတယ္။

စင္ကာာပူခရီးစဥ္မႀာေတာ့ မစၤတာဆူရာယုဟာ စင္ကာပူမႀာ ထိုင္းက႗မ္းကဵင္လုပ္သား အေရအတၾက္ တိုးဴမင့္ခန္ႛထားေရးအတၾက္ စင္ကာပူေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ႟ႀိပၝတယ္။ စင္ကာပူမႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံသား ၅၃,၀၀၀ အလုပ္လုပ္ေနဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞထားတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံရဲ့ သေဘာထားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ေနႛညက ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာဆူရာယုက ေဴပာဳကားခဲ့တာနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ေတၾကို စုစည္း႓ပီး ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္မဵားအသင္း ညစားပၾဲမႀာ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ RFA မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန သတင္းေပးပိုႛ ထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔