ဗန္ေကာက္ရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႛဆႎၬဴပသူ ရဟန္းႎႀစ္ပၝးကို ထိုင္းရဲဖမ္းဆီး

2007-09-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_demo_india_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား အဴခားႎိုင္ငံ ႓မိႂႚ႒ကီးအခဵိႂႚတၾင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရာ အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚရႀိ ပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္ေရႀႚတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္မူ ဆႎၭဴပ ရဟန္းႎႀစ္ပၝးးကို ထိုင္းရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထိုင္းႎို္င္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရခိုင္လူမဵိႂး ရဟန္းႎႀစ္ပၝးကို ထုိင္းရဲက ဖမ္းလိုက္ပၝတယ္။ ရဟန္းႎႀစ္ပၝးဟာ ပခုကၠႃ႓မိႂႚက သံဃာေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေစာ္ကားတာကို မခံႎို္င္လိုႛ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ ဒီကေနႛ မနက္၁၀နာရီက ခုလို ဆႎၬဴပတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬဴပတဲ့ ရဟန္း၂ပၝးဟာ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ သီတင္းသံုးေနထိုင္တဲ့ ရဟန္းေတၾဴဖစ္႓ပီး ဦးတုဝရနဲႛ ဦးဝၝရိႎၬတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဦးတုဝရက RFAကို မိန္ႛဳကားရာမႀာ ဆႎၬဴပတာ ၁၅မိနစ္ေလာက္ပဲ ဴပရေသးေဳကာင္း ထုိင္းရဲေတၾက တားတာကို မိမိတိုႛက လက္မခံတာေဳကာင့္ ခုလို အဖမ္းခံရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဦးတုဝရနဲႛ ဦးဝၝရိႎၬတိုႛဟာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာေတၾကို ကိုင္ထား႓ပီး ဆႎၬဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပိုစတာေတၾကို ထိုင္းရဲေတၾက အတင္းလုယူ႓ပီး ဆုတ္ဴဖဲပစ္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဆႎၬဴပတာကို ဴမန္မာသံ႟ံုးတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾက အဴပင္ကို ထၾက္လာ႓ပီး ဓာတ္ပံု႟ိုက္တာအဴပင္ ဆႎၬဴပတဲ့ ရဟန္း၂ပၝးကို ေမးဴမန္းခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးသၾားတဲ့ ရဟန္း၂ပၝးကို ဗန္ေကာက္႓မိ္ႂႚ ရဝၝနာ ရဲစခန္းမႀာ ထားရႀိ႓ပီး သကႆန္းနဲႛ ဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ အခဵႂပ္ခန္းထဲကို မဝင္ရေသးဘူးလိုႛ သိ္ရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတၾက သကႆန္းခ႗တ္ခိုင္းေနေဳကာင္း RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းစဥ္ ဦးတုဝရက ရဲစခန္းတၾင္းမႀာ ဴပန္လည္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဦးတုဝရအေနနဲႛ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္က တ႒ကိမ္ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ကိုယ္ကုိယ္ကို မီး႟ိႁႚ ဆႎၬဴပဖိုႛ ဳကံစည္စဥ္ ထိုင္းရဲကဖမ္း႓ပီး ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ဴပန္ပိုႛခံရဘူးေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။

ဆႎၬဴပတဲ့ ရဟန္းႎႀစ္ပၝး ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ထိုင္းႎို္င္ငံမႀာ ရႀိတဲံ NGO အဖၾဲႚအစည္းတခဵိႂႚက အစီအစဥ္ေတၾ လုပ္ေနေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ရ၀နာ ရဲစခန္းမႀာ ေရာက္ေနတဲ့ ရဟန္းႎႀစ္ပၝးကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔