အေရႀႚေဴမာက္တိုင္းမႀႃး၏ ဝနယ္ေဴမခရီးမႀာ အေဴမာက္သံခဵပ္ကာတပ္မႀႃးမဵားလိုက္ပၝ

2007-02-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

wa_soldiers_200px.jpg
ကဵိႂင္းတံု႓မိႂႚ ေဴမာက္ပိုင္းရႀိ ပန္ဆန္းေဒသကို ေစာင့္ဳကပ္ေနေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

နအဖ အေရႀႚေဴမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ တုိင္းမႀႃးနဲႛ အဖၾဲႚဟာ UWSA ဝ ဴပည္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ ဌာနခဵႂပ္ဴဖစ္တဲ့ ပန္ဆန္းကုိ ေရာက္ရႀိေန႓ပီး UWSA ေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းနဲႛ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္ေနတယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

အေရႀႚေဴမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္ ရမခ တုိင္းမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္သန္းထၾဋ္ဟာ ေဖေဖာ္ရီလ ၂၂ ရက္ေနႛကစလုိႛ ဝ ေဴမာက္ပုိင္းေဒသ မုိင္းေမာကုိ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး၊ အဲ့ဒီကမႀတဆင့္ ေနာက္တေနႛမႀာ ပန္ဆန္းကုိ ေရာက္ရႀိလာတာလုိႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚသတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံဴခႂံေရးဌာနမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ရဲဴမင့္နဲႛအတူ ႎုိင္ငံတကာ စစ္သံမႀႃးေတၾ၊ သံအမတ္ေတၾ၊ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပသတင္းေထာက္ေတၾ လုိက္ပၝ႓ပီး ဝ ၊ ကုိးကန္ႛေဒသေတၾနဲႛ ရႀမ္းဴပည္အေရႀႚပုိင္း အထူးေဒသ (၄)တုိႛကုိ လာေရာက္ေလ့လာဖုိႛ ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ အခု တုိင္းမႀႃးရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္ေရးအတၾက္ ရည္႟ၾယ္တာ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚ သတင္းရပ္ကၾက္က ဆုိပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ တုိင္းမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္သန္းထၾဋ္ရဲ့ ခရီးစဥ္မႀာ တုိင္းစစ္ဦးစီး အရာရႀိ႒ကီးေတၾသာမက အေဴမာက္တပ္ရင္းမႀႃးေတၾနဲႛ သံခဵပ္ကာတပ္ရင္းမႀႃးေတၾပၝ လုိက္ပၝလာတဲ့အတၾက္ UWSA ဘက္က သိပ္မေကဵမလည္ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ UWSA ေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းနဲႛ နီးစပ္သူတဦးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။ အခုလုိ အေဴမာက္ တပ္ရင္းမႀႃးေတၾနဲႛ သံခဵပ္ကာ တပ္ရင္းမႀႃးေတၾ ပၝလာတာဟာ ဝ နယ္ေဴမထဲ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္ေလ့လာတာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ သုံးသပ္မႁေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။

ရမခ တုိင္းမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္သန္းထၾဋ္ရဲ့ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ RFA က လား႟ႁိး႓မိႂႚမႀာရႀိ တဲ့ UWSA ႟ုံးကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာ တာဝန္ရႀိသူက တစုံတရာ ေဴဖဆုိဖုိႛ၊ မႀတ္ခဵက္ေပးဖုိႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

UWSA ဝ တပ္ဖၾဲႚဟာ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္ဴဖန္ႛခဵိမႁနဲႛ လက္နက္ေမႀာင္ခုိမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္တယ္ဆုိ႓ပီး ႎုိင္ငံတကာမႀာ ဴပစ္တင္ ေဝဖန္ခံေနရတာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ UWSA ဟာ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ကတည္း စစ္အစုိးရနဲႛ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထား႓ပီး ခု နအဖ အမဵႂိးသားညီလာခံမႀာ ပၝဝင္တက္ေရာက္ ေနပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔