ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀ ဆႎၬဴပလူငယ္ႎႀစ္ဦးအား ဆိုးသၾမ္းေဴခခဵႂပ္မႁဴဖင့္တရားစဲၾမည္

2008-01-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poor_vendor_150px.jpg
ေဈးတခုတၾင္ စၾပ္ဳကယ္ဴပဲဴဖင့္ ေခၝင္းကုပ္ေနေသာ ေဈးသည္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆင္းရဲသား လူတန္းစားမဵား ငတ္တလႀည့္ ဴပတ္တလႀည့္ ဘဝပဵက္ေနရသည္ကုိ မခံမရပ္ႎိုင္ ဴဖစ္ကာ ေပၝက္ကၾဲ႓ပီး လူငယ္ႎႀစ္ဦး ဆႎၬဴပဴခင္း ဴဖစ္မည္ဟု ေဴပာဆိုပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛက ရခုိင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသူ လူငယ္ ႎႀစ္ဦးတိုႛကုိ ပုဒ္မ ၅၁ စ / ဆ ေဴခခဵႂပ္မႁနဲႛ တရားစဲၾဆုိ႓ပီး လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၅ ရက္ေနႛမႀာ တရား႟ုံး ထုတ္မယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ကုိေဇာ္ႎုိင္နဲႛ ကုိသန္းေဌးတုိႛ ႎႀစ္ဦးဟာ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ ေတာင္ကုတ္ ရဲစခန္းမႀာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၂၄ ရက္ေနႛမႀာ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ဒုတိယ-ဥကၠႉ ဦးသန္းေဖနဲႛ အဖဲၾႚက ဒီအဖမ္းခံထားရသူ ႎႀစ္ဦးကုိ ရဲစခန္းမႀာ ေတၾႚဆုံႎုိင္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့႓ပီး၊ ဘယ္လုိ ဥပေဒ ပုဒ္မေတၾနဲႛ ဖမ္းဆီးထားတာလည္းဆုိတာ သိရႀိႎုိင္ဖုိႛ သၾားေရာက္ စုံစမ္းခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီအခၝမႀာ ကုိေဇာ္ႎုိင္နဲႛ ကုိသန္းေဌးတုိႛ ႎႀစ္ဦးကုိ ဆုိးသၾမ္းေဴခခဵႂပ္ ပုဒ္မ ၅၁ စ / ဆ နဲႛ တရားစဲၾဆုိ႓ပီး လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၅ ရက္ေနႛမႀာ ႟ုံးထုတ္မယ္လုိႛ တရား႟ုံးကေန စုံစမ္းသိရႀိခဲ့ရေဳကာင္း ဦးသန္းေဖက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အခုလုိ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ကုိေဇာ္ႎုိင္နဲႛ ကုိသန္းေဌးတုိႛ ႎႀစ္ဦးဟာ၊ တကယ္ဆုိးသၾမ္းတဲ့ လူငယ္ေတၾ မဟုတ္ပဲ အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ စၾန္ႛလၿတ္ အနစ္နာခံလုိသူေတၾသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီ လူငယ္ ႎႀစ္ဦးနဲႛ သိက႗မ္းတဲ့ ဦးသန္းေဖက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသန္းေဖ။ ။ “က႗န္ေတာ့အဴမင္ကေတာ့ ဒီလူငယ္ႎႀစ္ေယာက္ဟာ မဟုတ္မခံ စိတ္ဓာတ္ရႀိတဲ့ လူငယ္ေတၾပၝ။ ဆင္းရဲသား လူတန္းစားေတၾရဲ့ ငတ္တလႀည့္ဴပတ္တလႀည့္နဲႛ ဘဝပဵက္ေနတာေတၾကို ဒီလူငယ္ေတၾက ေနႛစဥ္ေတၾႚဴမင္ေနရတယ္ဗဵ။ ဒၝေတၾကို သူတိုႛ မခံႎိုင္လၾန္းလိုႛ သူတိုႛ ဴဖစ္ခဵင္ရာဴဖစ္ဆို႓ပီး ေပၝက္ကၾဲ ပၾင့္ထၾက္သၾားတာပဲလိုႛ က႗န္ေတာ္ထင္တယ္။”

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၇ ရက္ေနႛက ေတာင္ကုတ္ ေစဵးအနီး ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ လုံ႓ခႂံေရးေတၾ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ခဵထားတဲ့ ဳကားထဲက၊ ဇန္နဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛက ကုိေဇာ္ႎုိင္နဲႛ ကုိသန္းေဌးတုိႛ ႎႀစ္ဦးဟာ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ စားဝတ္ေနေရးေဴပလည္ေရးစတဲ့ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကုိ စက္ဘီးလႀည့္လည္စီးနင္း႓ပီး ေ႔ကးေဳကာ္ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေတာင္ကုတ္ေစဵးအနီးက စတင္ဆႎၬဴပခဲ့အ႓ပီး၊ ႓မိႂႚနယ္မယက ႟ုံးအနီးေရာက္မႀာ ရဲေတၾကုိ သူတုိႛ ႎႀစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ ဆႎၬဴပမႁေတၾအ႓ပီး ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ လုံ႓ခႂံေရးေတၾပုိမုိတင္းကဵပ္ထားပၝတယ္။ အဴခား႓မိႂႚေတၾက ရဲအင္အားေတၾကုိပၝ ေခၞယူ႓ပီး လုံ႓ခႂံေရးဴဖည့္တင္းထားတယ္လုိႛလည္း ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔