လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤအေလးအနက္ထားဖိုႛ ကုလ အထူးကိုယ္စားလႀယ္တိုက္တၾန္း

2007-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_vs_forces_200px.jpg
လက္နက္ကိုင္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက စက္တင္ဘာလအတၾင္း ေမတၨာပိုႛ စီတန္းလႀည့္လည္ေသာ သံဃာမဵားအား တားဆီးထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆႎၬဴပသူမဵားကို အင္အားသံုး ေဴဖရႀင္းဴခင္းသည္ လုပ္သင့္သလား၊ လိုအပ္သလား ေမးစရာဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးက တံုႛဴပန္ခဲ့သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ တနလႆာေနႛက ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲ႟ိုး တင္ဴပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၞ စစ္အစိုးရက လက္မခံပဲ ပယ္ခဵခဲ့တာေဳကာင့္ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤကို အေလးအနက္ထားဖိုႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုး ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုု သၾားေရာက္ေလ့လာ႓ပီး တင္သၾင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ စစ္အစိုးရသံအမတ္႒ကီး ဦးဝဏၧေမာင္လၾင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႓ဖိႂခၾင္းတာဟာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာမဟုတ္ေဳကာင္း အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံတခုအေနနဲႛ ဴပႍနာေဴဖရႀင္းခဲ့တာပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီမႀာ ေဴပာသၾားပၝတယ္။ ဴမန္မာသံအမတ္႒ကီးအေနနဲႛ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ တံုႛဴပန္မႁမဵိႂး ေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ေမႀဵာ္လင့္ထားခဲ့တယ္လိုႛလည္း သူက ဆိုပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီိး မိမိတင္သၾင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာပၝ အခဵက္တခဵိႂႚတေလကို အသိအမႀတ္ဴပႂတဲ့ သေဘာနဲႛ လိုက္ေလဵာမႁတခဵိႂႚကို လုပ္သင့္ေဳကာင္း၊ ဆႎၬဴပသူေတၾကို အေဴခအဴမစ္ကင္းမဲ့စၾာ ေထာင္နဲႛခဵီ႓ပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ၊ အင္အားသံုးေဴဖရႀင္းခဲ့တာ၊ အဲဒီအတိုင္းအတာအထိ လုပ္သင့္သလား၊ လိုအပ္ပၝသလားဆိုတာ ေမးဖိုႛရႀိေနေဳကာင္း၊ မိမိအေနနဲႛ တင္သၾင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာကို လုပ္ဳကံဖန္တီး႓ပီး ေရးသားတာမဟုတ္ဘူးလိုႛ တံုႛဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔