ကုလသမဂ္ဂ၏ ူမန်မာ့အရေးဋ္ဌကိြးပမ်းမအြပေၞ ႟ြူမင်သုံးသပ်ခဵက်မဵား


2008-03-20
Share

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ဋ္ဌကီး ဇာမေးလ် ခၝလီဇတ်က ူမန်မာ စစ်အစိုးရသည် ယမနိံြစ်က ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြ တောင်းဆိုထားသည့် ေုကညာခဵက်ပၝ အခဵက်မဵားကိုလည်း လိုက်နာမမြရြိေုကာင်း ေူပာဆိုလိုက်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

မတ်လ (၁၈) ရက်နေႛက လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူး အဋ္ဌကံပေးပုဂ္ဂိြလ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ အစီရင်ခံတင်ူပသြားခဵက်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ူမန်မာ့အရေးဋ္ဌကိြးပမ်းမြတေအြပေၞ သုံးသပ်သူတခဵိြႚရဲ့ အူမင်တေကြို စုစည်းတင်ူပထားပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူးအဋ္ဌကံပေးပုဂ္ဂိြလ် မင်္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီဟာ မတ်လ (၁၈) ရက်နေႛက ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ သူရဲ့ဋ္ဌကိြးပမ်းခဵက်တေကြို အစီရင်ခံတင်ူပခဲ့ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အစီရင်ခံစာကို အိံြစ်ခဵြပ်ူပန်ေူပာရရင် သူူမန်မာိံိုင်ငံကို နောက်ဆုံးတခေၝက် သြားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတြင်း သူတြေႚလိုတဲ့သူအမဵားစုကို တြေႚခြင့်ပေးခဲ့တဲ့အတြက် ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ကေဵးဇူးတင်ေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်တြေႚခြင့်ရခဲ့သလို၊ စစ်အစိုးရေူပာခြင့်ရအဖြဲႚ ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းနဲႛလည်း ိံြစ်ဋ္ဌကိမ် တြေႚခြင့်ရခဲ့ေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့လည်း စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင်ပိုင်း၊ (၈၈)မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားမဵားအဖြဲႚ၊ ၁၉၉၀ ခိုံြစ် ေ႟ြးကောက်ခံလြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တြေ စတဲ့ သူတြေႚလိုသူတေနြဲႛမတြေႚခဲ့ရတဲ့ အတြက်စိတ်မကောင်းူဖစ်ခဲ့ရေုကာင်း၊ ဒီခရီးစဉ်မြာ ထင်သာူမင်သာတဲ့ အကဵိြးရလာဒ် မရြိခဲ့တဲ့ အတြက် စိတ်ပဵက်မိေုကာင်း၊ စစ်အစိုးရဟာ သူႛလမ်းစဉ်(၇)ခဵက်အတိုင်း ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲတိုႛကဵင်းပသြားဖိုႛ သံဌိဌာန်ူပတ်ူပတ်သားသားခဵထားတာ တြေႚခဲ့ရေုကာင်း၊ ဒီေ႟ြးကောက်ပြဲ၊ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲတိုႛနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး လိုအပ်တဲ့အဋ္ဌကံဉာဏ်တြေပေးခဲ့တဲ့အေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်မပၝဝင်ပဲ အဓိပဍ္ဎၝယ်ူပည့်ဝတဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြ မူဖစ်ေူမာကိံိုင်ေုကာင်း၊ မဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အနေနဲႛ စစ်အစိုးရနဲႛ ဆက်လက်ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်သြားဖိုႛ ဆ္ဋိံရြိသလို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းမြတေကြိုလည်း ဆက်လက်မ္တေွာ်လင့်နေဆဲပဲ ူဖစ်ေုကာင်း လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်၊၊

အမေရိကန်အေူခစိုက် ယူအက်စ်ကန်ပိန်းဖော်ဘားမားအဖြဲႚရဲ့ အမြဆောင်ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးအောင်ဒင်ကတော့ မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ အစီရင်ခံတင်ူပမဟြာ မ္တေွာ်လင့်ထားသလိုမဵိြး မူဖစ်ခဲ့ေုကာင်း၊ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ လုပ်ဆောင်ဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂက ခဵမြတ်ထားတဲ့ သူႛရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲႛ လည်း ကိုက်ညီမမြရြိတဲ့အတြက် စိတ်ပဵက်မိေုကာင်း ေူပာပၝတယ်၊၊

ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံြရေးကောင်စီဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ေုကညာခဵက်တရက်ကို မိံြစ်က အောက်တိုဘာ (၁၁)ရက်နေႛက ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒီေုကညာခဵက်ထဲမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို လိုက်နာဖိုႛ တိုက်တြန်းထားတဲ့ အခဵက် (၅) ခဵက်ပၝဝင်ပၝတယ်၊၊ အဲဒိအခဵက်တေကြတော့ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးမြာ သက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိြလ်နဲႛအဖြဲႚအစည်းတေအြားလုံး ပၝဝငိံိုင်ရေး၊ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ ရြေႚဆက်ပူးပေၝင်းလက်တြဲဆောင်႟ြက်သြားရေး၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ စစ်မြန်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြ လုပ်သြားရေး၊ ိံိုင်ငံရေးနဲႛ လူႛအခြင့်ရေးဆိုင်ရာကိင်္စတြေ အလေးထား ဆောင်႟ြက်ရေး၊ ူပည်သူတေရြဲ့ စီးပြားရေးနဲႛ လူသားခဵင်းစာနာမအြကူအညီလိုအပ်ခဵက်တေကြို ူဖည့်ဆည်းဆောင်႟ြက်ရေး တိုႛူဖစ်ပၝတယ်၊၊

လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြို မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ အစီရင်ခံတင်ူပခဵက်အ္ဘပီးမြာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် မင်္စတာ ဇာမေးခၝလီဇတ်က ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ ူမန်မာဂမ်ဘာရီရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းဆောင်႟ြက်ခဵက်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လိုက်ပၝလုပ်ဆောင်မမြရြိဘူးလိုႛ သုံးသပ်လိုက်သလို၊ စစ်အစိုးရဟာ မိံြစ်က ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံြရေးကောင်စီက တောင်းဆိုထားတဲ့ ေုကညာခဵက်ပၝ အခဵက်တေကြိုလည်း လိုက်နာမမြရြိဘူးလိုႛ ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်၊၊

ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲတိုႛလုပ်ရာမြာ ပၝဝင်သင့်ပၝဝင်ထိုက်သူအားလုံး ပၝဝင်မရြြိမြ အမဵားက ယုံုကည်လက်ခံမရြြိမြာူဖစ်္ဘပီး၊ ိံိုင်ငံတကာက ယုံုကည်လက်ခံဖိုႛလည်း လိုအပ်ေုကာင်း၊ ဋ္ဌကီးုကပ်တဲ့ ကော်မရြင်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း လြတ်လပ်မရြြ္ဘိပီး အမဵားကယုံုကည်မရြြိဖိုႛ လိုအပ်ေုကာင်း ေူပာသြားပၝတယ်၊၊

ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီတောင်းဆိုတဲ့ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတမရြြိရေးတိုႛအတြက် ိံိုင်ငံတကာက လေ့လာစောင့်ုကည့်ရေးအဖြဲႚထားရြိဖိုႛအခဵက်ကို ူငင်းပယ်ထားပၝတယ်၊၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ္ဘဗိတိနိံိုင်ငံသံအမတ် ဂဋ္ဋန်ဆော်ယာ ကလည်းပဲ စစ်အစိုးရဟာ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီက မိံြစ်က အောက်တိုဘာလက တောင်းဆိုထားတဲ့အခဵက်တေကြို အခုထိ လိုက်နာူဖည့်ဆည်းမမြရြိဘူးလိုႛ ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်၊၊ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအနေနဲႛ ူမန်မာကိင်္စကို ဆက်လက်အလေးထားဆောင်႟ြက်သြားသင့်တယ်လိုႛလည်း သူက ေူပာပၝတယ်၊၊ အကောင်းဆုံးလုပ်သြားသင့်တာကတော့ကတော့ ူမန်မာကိင်္စကို အစဉ်တစိုက် အလေးထားဆောင်႟ြက်သြားမြာရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်၊ ူမန်မာူပည်သူတေအြတြက် ဒီမိုကရေစီနဲႛ အေူခခံလူႛအခြင့်အရေးတြေ ရြိလာတဲ့အထိ အစဉ်တစိုက်လုပ်သြားရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ္ဘဗိတိသ္တွသံအမတ် မင်္စတာ ဆော်ယာက ေူပာသြားပၝတယ်၊၊

အမေရိကန်အေူခစိုက် ူမန်မာ့အရေးလြပ်ရြားမအြဖြဲႚရဲ့ အမြဆောင်ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးအောင်ဒင်ကတော့ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီအပေၞ မ္တေွာ်လင့်ခဵက် တစုံတရာ မထားုကဖိုႛ တိုက်တြန်းလိုက်ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီူမန်မာိံိုင်ငံကို နောက်ဆုံးတခေၝက်သြားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးကအူပန် ိံိုင်ငံတကာူမန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူတခဵိြႚက မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ လက်ဗလာနဲႛ ူပန်လာခဲ့ရ္ဘပီ၊ စစ်အစိုးရရဲ့လြည့်ကြက်အောက်မြာ ရောက်သြား္ဘပီ စသူဖင့် ဝေဖန်ခဲ့ုကသလိုပဲ၊ မတ်လ (၁၈) ရက် လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အစီရင်ခံတင်ူပခဵက်အ္ဘပီးမြာလည်း အလားတူ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဆောင်႟ြက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းခဵက်တေအြပေၞ ဝေဖန်ခဵက်တြေ ထပ်မံထြက်ပေၞလာတာတြေႚရပၝတယ်၊၊ NCGUB ူမန်မာိံိုင်ငံအမဵိြးသားႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ ဒေၝက်တာသောင်းထြန်းကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းမြတေဟြာ လတ်တလော တိုးတက်မြ မယ်မယ်ရရ မရြိသေးပေမဲ့ အခဵိန်အခၝနဲႛ ကိုက်ညီလာတဲ့အခၝ ထိရောက်မရြြိလာမြာ ူဖစ်တယ်၊လိုႛ သုံးသပ်ပၝတယ်၊၊

မတ်လ (၁၈) ရက်နေႛက လု္ဘံခံြရေးကောင်စီ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြို မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ စီရင်ခံတင်ူပမအ္ဘြပီးမြာ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေနြဲႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီတိုႛ တံခၝးပိတ်ဆြေးေိံြးပြဲ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒီတံခၝးပိတ်ဆြေးေိံြးပြဲမြာ ဘာတြေ ဆြေးေိံြးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ လောလောဆယ် မသိရသေးပၝဘူး။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့