ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ယခုႎႀစ္ တိုးခဵဲႚကူညီမည္

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poverty_children_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အသက္ ၅ႎႀစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ သံုးပံုတပံုသည္ အာဟာရ ခဵိႂႚတဲ့ေနေဳကာင္း ကုလသမဂၢမႀ ခန္ႛမႀန္းထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အလႀႃရႀင္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ အကူအညီေဳကာင့္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚ႒ကီး WFP အေနနဲႛ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာ မႎႀစ္က ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့တာထက္ပို႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လုပ္ငန္းေတၾ ခဵဲႚသၾားမယ္လိုႛ ရန္ကုန္အေဴခစိုက္ WFP အဖၾဲႚ႟ံုးက ဇန္နဝၝရီ ၈ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း WFP က လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ စားနပ္ရိကၡာ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာ တိုး႓ပီးလုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ဇန္နဝၝရီ ၈ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ရန္ကုန္ WFP ႟ံုးက ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၃ ႎႀစ္ဳကာခဲ့တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ဴပည္သူ ၅ သိန္းေကဵာ္ကို ကူညီႎိုင္ခဲ့ေဳကာင္း၊ အခုခၝမႀာ အလႀႃရႀင္ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ အကူအညီေဳကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာ တိုးခဵဲႛကူညီသၾားဖိုႛရႀိေဳကာင္း ရန္ကုန္အေဴခစိုက္ WFP ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ အကူအညီကို ဳသစေဳတးလဵ၊ အီးယူ၊ ဂဵပန္နဲႛ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံေတၾက အလႀႃေငၾေတၾနဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾက္ေတာ့ ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံ၊ ဂဵာမနီႎိုင္ငံ၊ ဖင္လန္၊ ဘယ္လ္ဂဵိီယံ၊ ဒိန္းမတ္နဲႛ အက္စတိုးရီးယားႎုိင္ငံေတၾက ထည့္ဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔