ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဘဝခရီး (အပိုင္း ၂)

2007-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ယူတီကာ႓မိႂႚ မုိေဟာက္ေတာင္ဳကား ဒုကၡသည္ေရးရာဌာနက အဂႆလိပ္စာသင္တန္းမႀာ ကရင္အမဵႂိးသား၊ အမဵႂိးသမီးတခဵႂိႚကုိ ေတၾႚခဲ့ရပၝတယ္။ အဂႆလိပ္လုိ ပုိမို ေရးသား ေဴပာဆုိ လာႎုိင္တာနဲႛအမ႖ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ပုိ႓ပီး အဆင္ေဴပလာဳကမႀာပၝပဲ။

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသိုႛ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အေဴခခဵလာေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား၏ အေတၾႚအဳကံႂသစ္၊ အေဴခအေနသစ္မဵားကို RFAမႀ ဦးခင္ေမာင္စိုး သၾားေရာက္ မႀတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယို ဴဖစ္ပၝသည္။

ကရင္လူငယ္ေတၾဟာ ညေနပုိင္း အားလပ္ခဵိန္မႀာ ပန္းဴခံတခုကုိ သၾားေရာက္ စုစည္းေလ့ရႀိပၝတယ္။ လူငယ္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဒယ္နီရယ္က အားကစားေဳကာင့္ သူတုိႛလူငယ္ေတၾ စိတ္ေရာကုိယ္ပၝ ပုိမို ေကာင္းမၾန္လာေစမယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒယ္နီရယ္။ ။ တခဵိႂႚေတၾက ေဘာလံုးကန္မယ္၊ တခဵိႂႚေတၾက ေဘာ္လီေဘာ ကစားဳကမယ္ေပၝ့။ တခဵိႂႚေတၾက ဴခင္းလံုးခတ္ဳကမယ္။ ဒီလုိ အားကစားလုပ္ဴခင္းအားဴဖင့္ ဂုိဏ္းေတၾဘာေတၾနဲႛေပၝင္းတာေတၾ အဲဒီလမ္းေတၾဖက္ မေရာက္ေအာင္ အေကာင္းဖက္ကေန လမ္းဴပ လမ္းခဵေပးတာေပၝ့ေနာ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ အသက္ငယ္ငယ္နဲႛ ေရာက္လာေလေလ သူတုိႛရဲ့ဘဝ အနာဂတ္က ပုိမိုလႀပေလေလ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။

karen_kid_fishing_150px.jpg
ေခတ္မီ ငၝးမ႖ားတံဴဖင့္ ငၝးမ႖ားေနသည့္ အေမရိကန္ေရာက္ ကရင္ကေလးငယ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Khin Maung Soe, RFA)

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ငၝးမ႖ားဝၝသနာပၝခဲ့တဲ့ ကရင္လူမဵိႂးေတၾအတၾက္ကလည္း ငၝးမ႖ားဖုိႛက အလၾယ္ကေလးပၝ။ ဖေအတူသားေပၝ့၊ ဟာ ဟ!

ကရင္လူမဵႂိးအမဵားစုဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတာနဲႛအညီ တနဂႆေႎၾမနက္တုိင္းမႀာေတာ့ ႓မိႂႛထဲက အိမ္တအိမ္ကုိ သူတုိႛတဖၾဲဖၾဲ ေရာက္လာေလ့ရႀိဳကပၝတယ္။ ဘုရားရႀိခုိးေကဵာင္းတခု ကုိယ္ပုိင္ထူေထာင္ႎုိင္ဖုိႛ သူတုိႛ႒ကႂိးစားေနဆဲပၝပဲ။

ဴမန္မာဴပည္မႀာရႀိတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားညီအကုိေမာင္ႎႀမေတၾကုိ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ကဵေနာ္တုိႛရဲ့ ဘဝေတၾအေဳကာင္း သိေစခဵင္လႀပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾ ဆုေတာင္းပၾဲက ပဵံႚလၾင့္လာတဲ့ ဓမၳေတးသံနဲႛပဲ "ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဘဝခရီး" ဒုတိယပုိင္းကုိ ရပ္နားလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔