မေလးရႀားေရာက္ဴမန္မာမဵား၏ ဘဝစံုႎႀင့္ လူေမႀာင္ခိုဂိုဏ္းမဵား

2008-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

malaysia_immigr_prison_200p.jpg
ထိုင္း-မေလးရႀားနယ္စပ္ရႀိ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးဌာန ဘလန္တစ္ လ႖ိႂႚဝႀက္ အကဵဥ္းစခန္းကို အဴပင္မႀ ဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ မေလးရႀားႎိုင္ငံတၾင္ တရားမဝင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား ၁၂၀ေကဵာ္ကို ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္မေပးမီ ၎အကဵဥ္းစခန္းတၾင္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ဖမ္းဆီးထားသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ မႎႀစ္က ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းနဲႛ စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ တင္လာတဲ့ ကားႎႀစ္စီး တိမ္းေမႀာက္ခဲ့ရာကေန ဴမန္မာအမဵားအဴပား ေသဆံုးခဲ့ရ ႓ပီးတဲ့ေနာက္ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ဘဝစံုကို သိႎုိင္ဖိုႛ RFAက ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက မေလးရႀားႎိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္သၾား႓ပီး စံုစမ္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾကို RFAက အပိုင္း ၆ ပိုင္းနဲႛ ၆ ရက္ထုတ္လၿင့္ထား႓ပီး အသံလၿင့္ေဆာင္းပၝးအဴဖစ္ တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

အပိုင္း (၁) - ဴမန္မာအမဵားအဴပားေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကားတိုက္မႁ ၂ ခုအေဳကာင္းနဲႛ မေလးရႀား ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ခိုကိုးရာမဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾအေဳကာင္း၊

အပိုင္း (၂) - မေလးရႀားေရာက္ဴမန္မာေတၾ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဲ့ ဒုကၡသည္ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း၊ မေလးရႀား လဝက လ႖ိႂႚဝႀက္အကဵဥ္းေထာင္ေတၾအေဳကာင္းနဲႛ ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့ ဴမန္မာေတၾအေဳကာင္း၊

အပိုင္း (၃) - မေလးရႀား လဝကနဲႛ အရပ္သားတပ္က အဴမဲေရႀာင္တခင္ ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတၾက္ ေရႀာင္ေဴပးပုန္းေအာင္းရင္းနဲႛ အသက္ရႀင္ရပ္တည္ေနဳကရတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ အလုပ္သမားေတၾ အေဳကာင္း၊

အပိုင္း (၄) - မေလးရႀား လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးက ဖမ္း႓ပီး မေလးရႀားနဲႛ ထိုင္းနယ္စပ္မႀာ နယ္ႎႀင္ဒဏ္ေပးခံရ႓ပီးေနာက္ လူေမႀာင္ခိုဂိုဏ္းေတၾက ဴပန္ေရာင္းစားတာခံဳကရတဲ့ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ဘဝအေဳကာင္း၊

အပိုင္း (၅) - မေလးရႀား နဲႛ ထိုင္းနယ္စပ္က လူေမႀာင္ခိုဂိုဏ္းေတၾရဲ့ အတၾင္းသ႟ုပ္နဲႛ ဴပန္ေရာင္းစားတာခံဳကရတဲ့ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ဘဝအေဳကာင္း ဴပန္လၾတ္လာသူ ဴမန္မာေတၾအေဳကာင္း၊

အပိုင္း (၆) - မေလးရႀား လူေမႀာင္ခိုဂုိဏ္းေတၾ လက္ထဲက ဴမန္မာနဲႛ ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾအေဳကာင္းနဲႛ ေအာက္ေဴခအဆင့္ မေလးအာဏာပိုင္ေတၾ ဒီလုပ္ငန္းမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အေဳကာင္းေတၾကို RFAမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ကၾင္းဆင္းေလ့လာ႓ပီး ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔