សកម្មភាព​អ្នក​កាសែត​ក្នុង​ពេល​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន

ក្នុង​អំឡុង​ពេល​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី​២១ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១៨ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​អ្នក​កាសែត​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ប្រមាណ​ជាង ២.០០០​នាក់​ចូល​រួម​យក​ព័ត៌មាន។
2012-11-21
អ៊ីម៉ែល
មតិ
ចែករំលែក
បោះពុម្ព
 • បោះពុម្ព
 • ចែករំលែក
 • មតិ
 • អ៊ីម៉ែល

RFA/Mom Sophon

RFA/Tin Zakariya

RFA/Vohar Cheath

RFA/Vohar Cheath

RFA/Vohar Cheath

RFA/Leng Maly

RFA/Leng Maly

RFA/Vohar Cheath

RFA/Leng Maly

RFA/Leng Maly

RFA/Leng Maly

RFA/Vohar Cheath

RFA/Vohar Cheath

RFA/Mom Sophon

 • រូបទី១
 • រូបទី២
 • រូបទី៣
 • រូបទី៤
 • រូបទី៥
 • រូបទី៦
 • រូបទី៧
 • រូបទី៨
 • រូបទី៩
 • រូបទី១០
 • រូបទី១១
 • រូបទី១២
 • រូបទី១៣
 • រូបទី១៤
ព័ត៌មាន (0)
 • បោះពុម្ព
 • ចែករំលែក
 • អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ​ទាំងមូល