សកម្មភាព​តវ៉ា​របស់​ពលរដ្ឋ​ហុងកុង​ប្រឆាំង​នឹង​​ច្បាប់​បត្យាប័ន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩។

មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ថា បាតុកម្ម​នៅ​ហុងកុង​ជា​គំរូ​នៃ​ការអនុវត្ត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ក្នុង​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ

ពួកគេ​ចង់​ឃើញ​កម្ពុជា​ក្លាយ​ជា​សង្គម​មួយ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់​មតិយោបល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជា​រដ្ឋាភិបាល​ហុងកុង​ដែរ។ ទោះជា​យ៉ាងណា របប​លោក ហ៊ុន សែន ថា បាតុកម្ម ឬ​ការ​តវ៉ា​ណាមួយ អាច​កើតមាន​ទៅ​បាន លុះត្រាតែ​មានការ​អនុវត្ត​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល