លោក ស៊ុន ធន់ ជា​គ្រូបង្រៀន និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាប់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ។

សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង៖ សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ រារាំង​​មិន​​ឲ្យ​​ពួក​គេ​បរិភោគ​​នំ​​បញ្ចុក​​ជុំ​​គ្នា

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាប់​ឆ្នោត​របស់​គណបក្ស សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ ចាត់​ទុក​សកម្មភាព​ប៉ូលិស​រារាំង​ពិធី​ហូប​នំ​បញ្ចុក​ជុំ​គ្នា​ថា ជា​ការ​គំរាម​កំហែង និង​បំបិទ​សេរីភាព​ជួប​ជុំ​បរិភោគ​អាហារ​របស់​ពួកគេ​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល