ពលរដ្ឋ​តម្រង់​ជួរ​ចូល​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​នា​ការិយាល័យ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧។

"ការ​គំរាម​កំហែង​នឹង​កាន់​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​យុវជន​ខឹងសម្បា​ខ្លាំង​ហើយ​កាន់តែ​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត"

អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​វ័យក្មេង និង​អ្នក​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រុម​យុវជន​យល់​ថា ការ​គំរាមកំហែង​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​ក្រុងភ្នំពេញ និង​ស្ថាប័ន​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ឬ​អ្នកនយោបាយ​ណាមួយ​ទាក់ទង​នឹង​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​យុវជន​កាន់តែ​ខឹងសម្បា​ខ្លាំង លែង​ទៅ​បោះឆ្នោត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល