លោក គង់ ម៉ាស់ សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ជាប់​ឃុំ​ឃាំង។

ភរិយា​របស់​លោក គង់ ម៉ាស់ ស្នើសុំ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ដោះ​លែង​ស្វាមី

ភរិយា​របស់​សកម្មជនបក្សប្រឆាំង​នៅ​ស្វាយរៀង លោក គង់ ម៉ាស់ ស្នើសុំ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប ជួយ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល ដោះ​លែង​ស្វាមី​របស់​ខ្លួន បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​ជាប់​ពន្ធនាគារ​អស់ រយៈ​ពេល​ជាង ១ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើហ្វេសប៊ុក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រូបភាព

គេហទំព័រ​ទាំងមូល