មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ ថា​កំពុង​ចរចា​ជាមួយ​ភាគី​ថៃ​ រឿង​មាតុ​ភូមិនិវត្តន៍​តាម​ប្រទេស​ថៃ​

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រឆាំងអ្នកស្រី មូរ សុខហួរ​ ថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ កំពុងចរចាជាមួយភាគីថៃ រឿងមាតុភូមិនិវត្តន៍​តាមប្រទេសថៃ ក្រោយ​នគរបាលអន្តោរប្រវេសន៍ថៃ បានហាមឃាត់មន្រ្តីរូបនេះ មិន​ឲ្យ​ចូលប្រទេសនេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រូបភាព

គេហទំព័រ​ទាំងមូល