រូប​សំណាក​ដំរី​ជាន់​ខ្លា នៅ​ទី​រួម​ខែត្រ​កំពង់ធំ

ក្រុម​ប្រឹក្សា​​​បក្ស​ប្រឆាំង រិះគន់​ការ​បង្កើត​ស្រុក​ថ្មី​​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​​ថា ជា​ការ​​ចែក​កៅអី​គ្នា​អង្គុយ ជា​ជាង​ការ​ផ្ដល់​​សេវា​ដល់​ពលរដ្ឋ

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ជាប់​ឆ្នោត មកពី​កូតា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ មិន​យល់​ស្រប​នឹង​ការ​កាត់​ឃុំ​ចំនួន​៨ ពី​ស្រុក​បារាយ​ ទៅ​បង្កើត​​​ស្រុក​តាំងគោក ជា​ស្រុក​​ថ្មី​ សម្រាប់​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល