នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

ជី​សរីរាង្គ​ដែល​ផលិត​ដោយ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​កសិកម្ម​ធម្មជាតិ លោក សយ បូណា ច្រក​ដប​ទុក​ក្នុង​ផ្ទះ​កុំ​ឲ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo Provided

សម្ភាស​អ្នក​ជំនាញ​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​ជី​សរីរាង្គ​លើ​ដំណាំ​កសិកម្ម (ភាគ​២)

នៅ​ក្នុង​នាទី​កសិកម្ម និង​សុវត្ថិភាព​ស្បៀង​របស់​អាស៊ីសេរី លើក​មុន លោក​អ្នក​នាង​បាន​ស្ដាប់​ពី​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​រវាង​ជី​សរីរាង្គ និង​ជី​ធម្មជាតិ ព្រម​ទាំង​វិធី​សាមញ្ញៗ​នៃ​ការ​ផលិត​ជី​សរីរាង្គ។ នៅ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ លោក​អ្នក​នាង​នឹង​បាន​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​ប្រសិទ្ធភាព​របស់​ជី​សរីរាង្គ​លើ​ដំណាំ​បន្លែ និង​ដំណាំ​ផ្លែ​ឈើ​ដែល​មាន​អាយុកាល​វែងៗ ព្រម​ទាំង​របៀប​ប្រើប្រាស់​ជី​សរីរាង្គ​លើ​ប្រភេទ​ដំណាំ​ទាំងនោះ។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល