នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ទង់ជាតិ សហគមន៍អឹរ៉ុប។

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA និង​នីតិវិធី​ដក ឬ​ព្យួរ

ថ្ងៃ​ឱសានវាទ ក្នុង​ការ​ព្យួរ​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប កាន់តែ​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់​។ របប​លោក ហ៊ុន សែន កាន់តែ​បង្កើន​សន្ទុះ ក្នុង​ការ​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ​សំឡេង​ប្រឆាំង​។ កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃ​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​នេះ មាន​ភ្ជាប់​លក្ខខណ្ឌ​តឹងរ៉ឹង ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​នីមួយៗ ត្រូវ​គោរព​។

ច្បាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល