វីដេអូ

តុលាការលើកពេលសវនាការ សំណុំរឿងលោក កឹម សុខា ទៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា

2022-01-19

តុលាការ​សម្រេច​លើក​ពេល​សវនាការ​ សំណុំ​រឿង​លោក កឹម សុខា ទៅបន្ត​នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ​ទោះបី ​លោក​ កឹម​ សុខា​ និង​ក្រុម​មេធាវី​ការពារក្តី ទន្ទឹង​រង់​ចាំសវនាការនេះ ​ជិត​២​ឆ្នាំ​មកហើយក្តី។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល