វីដេអូ

ស្វែងយល់​ពី​ព្រែកជីក​សំខាន់ៗ​នៅ​លើ​ពិភពលោក

2024-04-19

ប្រិយមិត្ត​ជ្រាប​ទេ​ថា​តើ​នៅ​លើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ ព្រែកជីក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​ដែល​វែង​ជាង​គេ? ហើយ​ព្រែកជីក​ណាខ្លះ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ? ចុះ​នៅ​កម្ពុជា​វិញ អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គួរ​ដឹង​ពី​គម្រោង​សាងសង់​ព្រែកជីក​ហ្វូណន​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស?