ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ເຈົ້າຂ້ອງຮ້ານກິນດື່ມ ໃຫ້ບໍຣິການທາງເພດ ເມືອງປາກຊັນ ຖືກສຶກສາອົບຮົມ

ຕໍາຣວດເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍຣິຄໍາໄຊ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະເຮັດບົດບັນທຶກ ກັບເຈົ້າຂ້ອງຮ້ານກິນດື່ມ 15 ຮ້ານ ແລະແມ່ຍິງທີ່ໃຫ້ບໍຣິການທາງເພດ 32 ຄົນ ທີ່ຫວັງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີ.