ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຄຣູອາສາສມັກ ລາອອກ ເພື່ອປະກອບ ອາຊີບອື່ນ

ຄຣູອາສາສມັກ ທ່ານນຶ່ງ ທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານດົງຄັນຈ້ອງ ເມືອງຊົນນະບູຣີ ແຂວງສວັນນະເຂດ ໄດ້ 8 ປີ ໂດຍທີີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ເງິນອຸດໝູນໃດໆ ຕັດສິນໃຈລາອອກ ເພື່ອໄປປະກອບອາຊີບອື່ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດ ເຂົ້າເປັນຣັຖກອນຄຣູໃນປີນີ້.

View Full Site