ນາງຕຸ່ນ ໃນຊຸດເຈົ້າສາວ ແລະ ສາມີ ໃນຊຸດເຈົ້າບ່າວ ຕາມປະເພນີ ຂອງຈີນ ໃນວັນແຕ່ງງານ

ເຈົ້າສາວລາວ ເຈົ້າບ່າວຈີນ ໃຊ້ຊີວິດ ອົບອຸ່ນ ຢູ່ຈີນ

ການເລີ້ມຊີວິດ ຄອບຄົວ ຂອງ ຜູ້ຍິງລາວ ກັບຄົນຈີນ ແລ້ວ ຍ້າຍໄປຢູ່ ຈີນ ກໍບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີຜົນຮ້າຍ ຕາມມາຕລອດ ແຕ່ກໍຍັງມີ ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ມີຄວາມສຸຂດີ ຢູ່ແບບພໍພຽງ.

ເຕັມຫນ້າ