ຍານາງ ເມກຂະຫຼາ ສະບາພອນ ສິລປິນນັກຮ້ອງລາວ

ສໍາພາດ ຍ ນ ເມກຂະຫລາ ສະບາພອນ

ຍານາງ ເມກຂະຫຼາ ສະບາພອນ ສິລປິນ ນັກຮ້ອງລາວ ເປັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຫັນມາ ເຮັດທຸຣະກິດ ສ່ວນຕົວ ຫຼາຍຢ່າງ ຄວາມເປັນມາ ຄືແນວໃດນັ້ນ ສຸພັດຕາ ມີບົດສັມພາດ ມາສເນີທ່ານ...

ເຕັມຫນ້າ