ຄູບາ ສົມນຶກ ພັນທະວົງ ຖ່າຍຮູປຮ່ວມເດັກນ້ອຍໃນບ້ານ ທີ່ເພິ່ນໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ຕາມຄວາມສາມາດ ທີ່ເພິ່ນພໍເຮັດໄດ້

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 12/22/18

ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ບ້ານໜອງຄຳ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ທີ່ຍັງຂາດ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປກອນການຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ກໍຊຸດໂຊມ.

ເຕັມຫນ້າ