ເດັກນ້ອຍ ຍິງລາວ ຫຍິບປັກ ຖັກແຊ່ວ ເຮັດວຽກບ້ານ ການເຮືອນ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03/14/20

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຄົບຮອບ 110 ປີ ວັນແມ່ຍິງ ສາກົນ ປີນີ້ ທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຟັງ ບົດສຳພາດ ສະຕຣີລາວ ຜູ້ທີ່ສຳຄັນ ຫຼາຍທ່ານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສເມີພາບ ແລະ ສິດທິຍິງຊາຍ ເທົ່າທຽມກັນ.

ເຕັມຫນ້າ