ວີດີໂອ

30 ປີ ຜົນງານ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ

2018-12-17

ວີດີໂອ ສາຣະຄະດີ 30 ປີ ຜົນງານ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ທີ່ ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ຂອງສາກົນ ມາໂດຍຕລອດ