ວີດີໂອ

ກອງປະຊຸມຣັຖມົນຕຣີ ພລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 37

2019-09-05

ກອງປະຊຸມ ຣັຖມົນຕຣີ ພລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 37 ທີຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ດ້ານພລັງງານ ໃນພູມີພາກ.