ວີດີໂອ

ທະເລຈີນໃຕ້ ຈຸດເດັ່ນ ຂອງໂລກ

2020-05-26

ກໍາລັງທະຫານ ສະຫະຣັດ ແລະຈີນ ມັກຈະປະເຊີນໜ້າ ຢູ່ ເຂດທະເລ 3,5 ລ້ານ ກິໂລຕາແມັດ ຊຶ່ງ ມີຣັຖບານ 6 ປະເທດ ອ້າງເອົາທັງໝົດ ຫລື ບາງສ່ວນ ວ່າເປັນ ອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ.