ວີດີໂອ

ທ້າວ ປາດຖະໜາ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ WEB 3.0

2024-06-18

ທ້າວ ປາດຖະໜາ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ WEB 3.0 ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໃນລະບົບອິນເຕິແນ໊ຕ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.