ວີດີໂອ

ສອງຜົວເມັຽຄົນງານລາວ ຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໄທຍ

2021-07-16

ຄົນງານລາວ ຈາກ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນເມັຽ ກໍາລັງຖືພາ ໄດ້ 8 ເດືອນ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ໄທຍ.