ວີດີໂອ

ຊາວບ້ານ ສະແດງຄວາມກັງວົນ ກັບໂຄງການເຂື່ອນພູງອຍ

2024-03-18

ໂຄງການເຂື່ອນພູງອຍ ຈະກະທົບຊາວບ້ານໃນ 86 ບ້ານຂອງລາວ ໂດຍເຂດທີ່ກະທົບໂດຍກົງ ຄືເຂດບ້ານທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ມີ 5 ບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານຜັກແຜວ, ບ້ານຂອນແກ່ນ ແລະບ້ານໝໍ້ພູ ໃນເມືອງຈຳປາສັກ ແລະເມືອງປະທຸມພອນ ລວມ 709 ຄອບຄົວ, ປະມານ 4,000 ປາຍຄົນ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ