ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວ ຢູ່ໄທຍ ໄດ້ຮັບ ອາຫານການກິິນ

2021-09-08

ຄົນງານລາວ 50 ຄົນ ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທຍ ໄດ້ຮັບ ອາຫານການກິນ ຈາກ ການບໍຣິຈາກ ອົງການຟື້ນຟູ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດແຮງງານ ຫຼື LPN.