ວີດີໂອ

ຜົລກະທົບ ການຄ້າຂາຍ ເຂດຜ່ອນຜັນພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ

2021-11-13

ຜົລກະທົບ ການຄ້າຂາຍ ເຂດຜ່ອນຜັນພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ ບໍຣິເວນ ຊາຍແດນ ແຂວງຊຽງຮາຍ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ