ວີດີໂອ

ຊາວຮົງກົງລົງຖນົນປະທ້ວງ

2020-06-04

ຈີນກຳລັງ ຮ່າງກົດໝາຍ ຕ້ານ ການແບ່ງແຍກ ດິນແດນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຈະປອດພັຍ ອີກ ຕໍ່ໄປ...