ວີດີໂອ

ສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານ ຂຶ້ນລາຄາ

2022-06-30

ຕາມຕລາດສົດແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມີການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫຼາຍປະເພດ ສູງພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ, ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່, ໄຂ່, ເຂົ້າສານ ແລະ ອາຫານແຫ້ງ ຕ່າງກໍຕ້ອງຂຶ້ນລາຄາ ເປັນໄປຕາມກົລໄກ ຂອງຕລາດ ແລະ ຕົ້ນທຶນ

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ