ວີດີໂອ

ພໍ່-ແມ່ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຍ ສ່ວນຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ ເຝົ້າບ້ານ

2023-12-07

ປະຊາຊົນ 1,200 ຄົນ ຢູ່ 13 ບ້ານ ຢູ່ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຍ.