ວີດີໂອ

ເສຣີພາບ ໃນການສະແດງອອກ, ສື່ມວນຊົນ ໃນລາວ ຍັງຖືກຈຳກັດ

2024-01-01

ໂຕແທນຈາກອົງການສາກົລ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປະເມີນວ່າ ຊາວລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ດ້ານເສຣີພາບ ໃນການສະແດງຄວາມເຫັນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ກໍຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການນຳສເນີຂ່າວສານ