ວີດີໂອ

ການກໍ່ສ້າງທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດບ້ານ ນາເຕີຍ ຂ.ຫຼວງນໍ້າທາ

2017-02-01

ໂຄງການສ້າງທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດບ້ານ ນາເຕີຍ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ (01/23/2017)