ວີດີໂອ

ປາຂ່າ ຫຼື ປາໂລມານ້ຳຈືດ ໄດ້ສູນພັນ ໄປຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນເຂດປະເທດລາວ

2023-08-22

ປາຂ່າ ຫຼື ປາໂລມນ້ຳຈືດ ທີ່ເຄີຍອາໄສ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະ ເຂດປະເທດລາວ ແຕ່ປັດຈຸບັນ ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ປາຂ່າໂຕສຸດທາຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ເຂດປະເດທລາວ ຕາຍແລ້ວ ເຊິ່ງທາງການລາວ ຕຣຽມຂໍແນວພັນປາ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມາຈາກກັມພູຊາ ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງບໍ່ຄືບໜ້າ ແລະຍັງເຫຼືອໄວ້ແຕ່ອານຸສາວະຣີ ປ່າຂາ.